Persoonlijke digitale ruimte

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Persoonlijke digitale ruimte
Overzicht
Burgers krijgen een eigen 'digitale ruimte', waarmee zij inzicht en toegang kunnen krijgen tot de gegevens die over hen in het onderwijsveld zijn opgeslagen.
Rationale  : Vanuit de digitale ruimte ontstaat voor burgers een goed beeld welke gegevens over hen geregistreerd zijn bij welke organisaties/instellingen binnen het onderwijsdomein. Hiermee krijgen zij de regie over hun eigen gegevens en kunnen zij hun gegevens beter (her)gebruiken gedurende hun loopbaan en leven lang leren.
Type  : Afgeleid principe
Uitspraak  : Persoonlijke digitale ruimte
Stelling  : Burgers krijgen een eigen 'digitale ruimte', waarmee zij inzicht en toegang kunnen krijgen tot de gegevens die over hen in het onderwijsveld zijn opgeslagen.
Implicaties  : Er moeten afspraken gemaakt worden over de (standaard)wijze waarop gegevens uit de verschillende registraties ontsloten worden. Ontwikkelingen rondom UMA (user managed access) bieden hierbij kansen.

RealiseertWordt gerealiseerd doorKomt voor in andere modellen
Details Persoonlijke digitale ruimte
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-412ab86c-bd28-4c4d-b04c-c1fdc1f3de3e
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-412ab86c-bd28-4c4d-b04c-c1fdc1f3de3e
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Persoonlijke digitale ruimte