Het verwerken van beroep en bezwaar t.a.v. vastgestelde resultaten

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > Examineren toetsen oefenen > BusinessProcesses > Het verwerken van beroep en bezwaar t.a.v. vastgestelde resultaten
Overzicht
Uitvoeren van het besluit van de Commissie van Beroep of andere instantie van beroep.

Betrokken partijenBetrokken gegevenssoortenBetrokken referentiecomponenten


Meer informatie
Examineren toetsen oefenen
Uitvoeren van het besluit van de Commissie van Beroep of andere instantie van beroep. (BusinessProcess) Het verwerken van beroep en bezwaar t.a.v. vastgestelde resultaten Tool waarmee oefeningen, toetsen, examens kunnen worden afgenomen en waarmee responses kunnen worden vastgelegd. Extra features: - beveiligd tegen stroomuitval - beveiligd netwerk - beveiligd tegen additionele software opstarten Dit bouwblok biedt de volgende diensten: Stellen van vragen Vastleggen van (gefixeerde) antwoorden Loggen van de handelingen van een kandidaat tijdens het examen Controleren en bewaken van de afname (dashboard) Verslaglegging van een examen (proces-verbaal) Het vastleggen van gegevens over de examenafname (welke kandidaat heeft wanneer, in welke locatie, voor welk vak, welke examenversie gedaan). DUO Informatie-architectuur examens (ApplicationComponent) Afspeelomgevi- ng digitaal leermateriaal De administratieve verwerking van de voortgangsbepaling van een onderwijsvolger of groep onderwijsvolgers. Dit omvat het duurzaam vastleggen van behaalde resultaten, het controleren van een gegeven oordeel, het verantwoorden van de gevolgde procedure, het vaststellen dat resultaten correct en op de juiste manier tot stand zijn gekomen, en het verwerken vab beroep en bezwaar ten aanzien van vastgestelde resultaten. (BusinessProcess) Administratiev- e verwerking Systeem met de volgende functionaliteiten: - Het op basis van een aanvraag nemen van een voor bezwaar en beroep vatbare beslissing op basis van bepaalde criteria over een vrijstelling, ontheffing of bijzondere voorzieningen met betrekking tot afname van een bepaald examen. - Ambtshalve vaststellen - Vastleggen van de beslissing en de grondslagen. Een grondslaggegeven is een feit of bewering relevant voor het nemen van een beslissing. - Het initieren van een beschikking. De beschikking wordt aangemaakt door het bouwblok Mededelen." (ApplicationComponent) Examen beschikking systeem ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 29-03-2022 17:00:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 29-03-2022 17:00:07 CEST


Details Het verwerken van beroep en bezwaar t.a.v. vastgestelde resultaten
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-4250f1d2-9200-4a7a-8646-afdc42711414
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-4250f1d2-9200-4a7a-8646-afdc42711414
ArchiMate-model  : id-11900666-18b8-4fa0-a0ea-9545b2f0fa78
Label  : Het verwerken van beroep en bezwaar t.a.v. vastgestelde resultaten