Onderwijsuitvoering

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessFunctions > Onderwijsuitvoering
Overzicht
Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten.
Type  : Ketenfunctie

KetenprocessenBetrokken partijenBetrokken referentiecomponenten


Meer informatie
ROSA
Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsuitvo- ering Oplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo. (Requirement) ECK Distributieen Toegang Het faciliteren van de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen, groepen, leerkrachten, vestigingen en school. (Requirement) EDEXML De afspraak ECK iD helpt scholen de privacy en beveiliging rond digitale leermiddelen aantoonbaar veilig te regelen. Het ECK iD maakt dat er minder gegevens over de lijn hoeven. Dat is goed voor de privacy. Vaste afspraken over hóe informatie gedeeld en opgeslagen wordt verstevigen bovendien de informatiebeveiliging. (Requirement) ECK iD BusinessInteraction Educatieve contentketen QTI staat voor question and test interoperability en maakt het mogelijk om test-items en toetsen tussen verschillende toetssystemen en leeromgevingen te delen. (Requirement) IMS QTI (Question & Test Interoperability) Uitwisseling van leerlinggegevens van een school naar een educatieve applicatie (leerlingvolgsysteem, leermethode, toetsomgeving, dashboard) en de behaalde resultaten vanuit deze educatieve applicatie terug naar de school. (Requirement) UWLR BusinessFunction Onderwijs Uitwisseling van deelnemersgegevens tussen systemen (en applicaties & tools) binnen een MBO-instelling. (Requirement) Interne uitwisseling deelnemersge- gevens (iUD) Educatieve content aanbieden via een afspeelomgeving op basis van het leerplan en vorderingen van de leerling. (Requirement) Afspelen educatieve content Metingen van leeractiviteiten en effectiviteit consistent registreren en communiceren (Requirement) Caliper Analytics Experience API: Metingen van leeractiviteiten en effectiviteit consistent registreren en communiceren. (Requirement) xAPI Berekenen van de gebruikskosten van een leermiddelenpakket dat bestaat uit onderliggende leerobjecten. (Requirement) Content Prijs Informatie (CPI) Metadata toekennen aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid te vergroten. (Requirement) NL-LOM Het Dutch Exam Profile (DEP) is in opdracht van het ministerie van OCW door het College voor Toetsen en Examineren (CvTE) gebruikt bij de ontwikkeling van het centrale computerexamen- en toetssysteem Facet. Facet is bedoeld voor de afname van digitale centrale examens en toetsen die onder verantwoordelijkheid van het CvTE vallen. (Requirement) Dutch Exam Profile (DEP) Door het verbeteren van de uitwisselbaarheid van toetsmateriaal kunnen toetsbanken worden ontsloten. Deze afspraak is het Nederlandse profiel (NLQTI) van de internationale standaard IMS-QTI. (Requirement) Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI) Educatieve content vindbaar maken door content te voorzien van metadata die centraal beschikbaar wordt gesteld. (Requirement) Beschikbaar stellen en verzamelen metadata Webbased leermateriaal verpakken zodat het uitwisselbaar wordt. (Requirement) Content Packaging BusinessInteraction Toetsen, examineren en oefenen Metadata uitwisselen over educatieve content zodat gebruikers die kunnen vinden in een centrale repository. (Requirement) Metadata opvragen (SRU) BusinessInteraction Uitvoeren van onderwijs De afspraak Open Onderwijs API (OOAPI) beschrijft het data-formaat (REST-API en JSON), semantiek en syntax waaraan voldaan dient te worden zodat onderwijsinstellingen informatie beschikbaar kunnen stellen aan externe. Dit betreft: persoonsgegevens, faculteitsgegevens, onderwijsafdelingen, onderwijsplannen, cursusgroepen, cursussen, cursusresultaten, toetsresultaten, gebouwen, ruimtes, roostergegevens, nieuwskanalen, nieuwsitems, enzovoort. De afspraak is mede bedoeld om app-bouwers in het hoger onderwijs te helpen om deze data te ontsluiten op een gepersonaliseerde manier (voor de student) via een app. (Requirement) OO API InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 06-03-2022 04:31:13 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 04:31:13 CET


Komt voor in
Komt voor in andere modellen
Details Onderwijsuitvoering
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-44d60aea-0486-49b3-894a-4a665ef18cdd
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-44d60aea-0486-49b3-894a-4a665ef18cdd
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Onderwijsuitvoering