15

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-relatie 15
ArchiMate_AssociationRelationship.png
Relatietype  : AssociationRelationship
Relatie-id  : Id-4c2fc10a-0fd0-4ef8-842d-d0c4fa03d6b8
ArchiMate-model  : ROSA
Vanaf  : Onderwijsinstelling (BusinessRole)
Naar  : Toetsontwikkelaar (BusinessRole)
Label  : 15
Benaming  : Toegang, toetsen en toetsresultaten
Beschrijving  : gebruik van toetsen
Referentie  : regeling leerresultaten PO 2014, eindexamenbesluit VO. ROSA: afname en beoordeling toetsen en examineren.
ArchiMate-views  :