Voorkom onrechtmatige toegang of verspreiding

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Requirements > Voorkom onrechtmatige toegang of verspreiding
Overzicht
Ketenpartijen voorkomen onrechtmatige toegang tot of verspreiding van gegevens
Type  : Ontwerpkader
Implicaties  : Gegevens worden zo opgeslagen en getransporteerd dat onrechtmatige toegang of verspreiding onmogelijk wordt gemaakt. Daarbij worden maatregelen genomen die passen bij de vertrouwelijkheidsclassificatie van die gegevens.
Stelling  : Ketenpartijen voorkomen onrechtmatige toegang tot of verspreiding van gegevens
Uitspraak  : Voorkom onrechtmatige toegang of verspreiding

Realiseert


Meer informatie
ROSA
Ketenpartijen voorkomen onrechtmatige toegang tot of verspreiding van gegevens (Requirement) Voorkom onrechtmatige toegang of verspreiding Privacy en beveiliging heeft betrekking op doelen en principes die de veiligheid van informatie in de onderwijsketen en de bescherming van de privacy van betrokkenen waarborgen. De uit deze doelen en principes voortvloeiende kaders dienen door alle partijen in het onderwijsdomein in acht te worden genomen. Zie voor meer informatie en achtergronden het [https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2017/05/02-07-2015_Bijlage_VI_-_ROSA_Katern_Privacy_en_informatiebeveiliging_v1.0.pdf ROSA Katern Kaders voor privacy en informatiebeveiliging in de onderwijsketen (v1.0, maart 2015)] (Grouping) IBP Vertrouwelijkheid en integriteit moeten niet enkel door individuele ketenpartijen, maar juist ketenbreed worden gewaarborgd. (Principle) Ketenbrede waarborging van vertrouwelijkhe- id en integriteit De afspraak Open Onderwijs API (OOAPI) beschrijft het data-formaat (REST-API en JSON), semantiek en syntax waaraan voldaan dient te worden zodat onderwijsinstellingen informatie beschikbaar kunnen stellen aan externe. Dit betreft: persoonsgegevens, faculteitsgegevens, onderwijsafdelingen, onderwijsplannen, cursusgroepen, cursussen, cursusresultaten, toetsresultaten, gebouwen, ruimtes, roostergegevens, nieuwskanalen, nieuwsitems, enzovoort. De afspraak is mede bedoeld om app-bouwers in het hoger onderwijs te helpen om deze data te ontsluiten op een gepersonaliseerde manier (voor de student) via een app. (Requirement) OO API AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship ? Deze svg is op 07-03-2022 03:42:37 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2022 03:42:37 CET


Komt voor in andere modellen
Details Voorkom onrechtmatige toegang of verspreiding
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-4ca3ac6b-ea99-43c8-b868-668bbe3c5bb8
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-4ca3ac6b-ea99-43c8-b868-668bbe3c5bb8
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Voorkom onrechtmatige toegang of verspreiding