Onderwijsvolger

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessRoles > Onderwijsvolger


Meer informatie
ROSA
BusinessRole Onderwijsvolge- r BusinessRole Onderwijsinstell- ing BusinessRole Wettelijke vertegenwoordi- ger onderwijsvolger Deelnamegegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegevens deelname Deelnamegegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens deelname]] (BusinessObject) Aanvullende deelnamegegev- ens BusinessProcess Regie voeren op eigen onderwijsgegev- ens Persoonsgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens persoon]] (BusinessObject) Aanvullende persoonsgegeve- ns Resultaatgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens resultaat]] (BusinessObject) Aanvullende resultaatgegeve- ns BusinessProcess Onderwijsovere- enkomst ondertekenen Persoonsgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegevens persoon Na de oriëntatiefase start in de regel de onderwijsvolger (of diens wettelijk vertegenwoordiger) het aanmeldproces op. De onderwijsvolger meldt zich (formeel)aan bij de instelling van zijn/haar voorkeur met een verzoek tot inschrijving voor een bepaalde opleiding. De onderwijsvolger geeft hierbij persoonsgegevens op, geeft aan welke opleiding het betreft en stuurt in de meeste gevallen de relevante vooropleidingsgegevens en andere gevraagde informatie die door de instelling worden meegewogen bij het besluit om iemand wel of niet in te schrijven. In sommige gevallen zal er een intake plaatsvinden. Bij een intake kijkt een instelling naar de toelaatbaarheid van een onderwijsvolger. Per sector zijn er verschillende mogelijkheden voor aanmelding. (BusinessProcess) Aanmelden bij ontvangende instelling Resultaatgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegevens resultaat AssociationRelationship 12 AssociationRelationship 25 AssociationRelationship 9 AccessRelationship R AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship R AssignmentRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 14-06-2021 03:38:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-06-2021 03:38:41 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Onderwijsvolger
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : Id-4dc813b3-b251-4155-a797-c23b11d666d7
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-4dc813b3-b251-4155-a797-c23b11d666d7
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Onderwijsvolger