Toets

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Een Toets is afgestemd op een Leereenheid, en kan, wanneer het wordt ingezet bij een Onderwijsactiviteit, gebruikt worden als instrument voor het meten van bepaalde verworvenheden.
Voorbeeld  : 'assessment', 'formatie toets', 'summatieve toets', '(schriftelijk) (staats) examen', 'adaptieve toets'
Toelichting  : Een leereenheid omvat de inhoud van een toets en een beoogd te meten doel (verwerven van kennis, vaardigheid en/of doel). De toets is bedoeld voor bepaalde onderwijsvolgers binnen een bepaald spectrum van niveaus. Het resultaat zegt iets over het gemeten niveau in relatie tot de behandelde inhouden en het beoogde doel.
Type  : KOI-begrip
Bron: Kernmodel Onderwijsinformatie

Gerelateerd aan Toets:

KOI-begrip

Gegevenssoort


Gerelateerde standaarden:

StandaardBeschrijving
Beschikbaar stellen en verzamelen metadataEducatieve content vindbaar maken door content te voorzien van metadata die centraal beschikbaar wordt gesteld.
Content PackagingWebbased leermateriaal verpakken zodat het uitwisselbaar wordt.
Content Prijs Informatie (CPI)Berekenen van de gebruikskosten van een leermiddelenpakket dat bestaat uit onderliggende leerobjecten.
ECK Distributie en ToegangOplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo.
Metadata opvragen (SRU)Metadata uitwisselen over educatieve content zodat gebruikers die kunnen vinden in een centrale repository.
NL-LOMMetadata toekennen aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid te vergroten.
Unieke persistente identifier (UPI)Systemen kunnen duurzaam informatie uit verschillende bronnen over hetzelfde leermiddel en/of metadata samenbrengen of uit elkaar halen.Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Toets
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-519b21a5-8d74-49af-8f39-cf7f56b3db76
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-519b21a5-8d74-49af-8f39-cf7f56b3db76
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Toets