Doel

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Een doel is hetgeen waartoe men leert.
Type  : KOI-begrip
Voorbeeld  : Kerndoelen PO, Eindtermen VO/vak, Doelen kwalificatiedossiers, Can-do-statements. Voorbeelden van verschillende soorten doelen zijn: Leerling specifieke doelen (bereikt of beoogd); Aanboddoelen (van bijvoorbeeld Educatieve Content, of te meten doelen bij een toets?); Richtinggevende doelen (Kerndoelen PO)
Toelichting  : Een leereenheid kan één of meerdere doelen hebben. Om deze waar te maken is inhoud nodig op een zeker niveau. Er zijn verschillende soorten doelen. In de beschrijving van een doel moet duidelijk worden of het om het verwerven van kennis, een vaardigheid of een attitude gaat
Bron: Kernmodel Onderwijsinformatie

Gerelateerd aan Doel:

KOI-begrip

Gegevenssoort


Gerelateerde standaarden:

StandaardBeschrijving
Beschikbaar stellen en verzamelen metadataEducatieve content vindbaar maken door content te voorzien van metadata die centraal beschikbaar wordt gesteld.
Content PackagingWebbased leermateriaal verpakken zodat het uitwisselbaar wordt.
Content Prijs Informatie (CPI)Berekenen van de gebruikskosten van een leermiddelenpakket dat bestaat uit onderliggende leerobjecten.
ECK Distributie en ToegangOplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo.
Metadata opvragen (SRU)Metadata uitwisselen over educatieve content zodat gebruikers die kunnen vinden in een centrale repository.
NL-LOMMetadata toekennen aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid te vergroten.
Unieke persistente identifier (UPI)Systemen kunnen duurzaam informatie uit verschillende bronnen over hetzelfde leermiddel en/of metadata samenbrengen of uit elkaar halen.Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Doel
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-5552ccb5-8ed8-4eeb-8583-b0625aeb894c
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-5552ccb5-8ed8-4eeb-8583-b0625aeb894c
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Doel