Jaarplanning examens

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessObjects > Jaarplanning examens
Overzicht
De beschikbaarheid van de deelnemers, de begeleiders, de afnamelocatie en de voorgenomen toetsafnames voor dat jaar.
Type  :  Informatieobject


Meer informatie
ROSA
De beschikbaarheid van de deelnemers, de begeleiders, de afnamelocatie en de voorgenomen toetsafnames voor dat jaar. (BusinessObject) Jaarplanning examens Het organiseren van een examen omvat het inschrijven, plannen, coördineren, uitvoeren van alle activiteiten die nodig zijn voor een succesvolle afname van het examen. Het resultaat van het organiseren van het examen is dat er op een efficiënte , betrouwbare, eerlijke en transparante wijze het examen afgenomen kan worden. Dit proces moet zorgdragen dat er een optimale examenomgeving is waar examendeelnemers op een eerlijke en gelijkwaardige wijze het examen af kunnen nemen. (BusinessInteraction) Organiseren van examen Heeft betrekking op de organisatie van het onderwijs (BusinessInteraction) Plannen en roosteren Het uitvoeren van examenonderdelen omvat het georganiseerd en gestructureerd afnemen van specifieke examenonderdelen in de vorm van toetsen (zoals schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen of praktijkopdrachten), conform de vastgestelde procedures en richtlijnen, om de prestaties van examendeelnemers objectief te beoordelen. Het toezien op de uitvoering van de examen onderdelen zorgt ervoor dat alle examendeelnemers gelijke kansen hebben en dat de toetsomgeving optimaal is. (BusinessInteraction) Laten uitvoeren examenonder- delen Het organiseren, afnemen en beoordelen van een (kwalificerend) examen, examenonderdeel of exameneenheid. (BusinessInteraction) Examineren De uitvoering van het onderwijs krijgt concreet gestalte binnen de context van het plannen en roosteren van het onderwijs om ervoor te zorgen dat het curriculum effectief wordt gerealiseerd in een goed en afgestemd rooster. Dit omvat zowel het lesrooster als het toetsrooster. (Grouping) Plannen en roosteren AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship Deze svg is op 31-05-2024 12:59:01 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 31-05-2024 12:59:01 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Jaarplanning examens
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-55e2ee7a78554d8ba8b90d6512bc9ee4
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-55e2ee7a78554d8ba8b90d6512bc9ee4
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Jaarplanning examens