Toetsen

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
Het ketenproces "Toetsen' omvat het:

- aanmelden van de deelnemers, - plannen van de toetsafname, - afnemen van de toets, - analyseren van de toetsafnames, - presenteren van de toetsresultaten.

Type  :  Ketenproces

Zie Ketenprocessen voor een overzicht van alle ketenprocessen

Onderdeel van ketendomein Uitvoering van het onderwijs

Dit ketenproces komt voor in de volgende scenario's:

Komt voor inScenariotype
Examineren en ToetsenToepassingsscenario
Leermiddelen en ToetsenToepassingsscenario

Binnen het ketenproces Toetsen vallen:

Ketenprocesstappen

KetenprocesstapBeschrijving
Aanmelden deelnemers
Afnemen van toetsDe analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt.
Analyseren toetsafnameBij de analyse van de afname zijn, afhankelijk van de gekozen toets- of oefenvorm, een of meer soorten uitvoeringsresultaten betrokken:
  • De afnamerespons, waarin het resultaat van een digitale opdracht, toets, oefening en het gedrag c.q. de interactie van de onderwijsdeelnemer met de digitale opdracht etc. is vastgelegd
  • Het proces verbaal waarin de gebeurtenissen en gedragingen in de fysieke wereld ten tijde van de uitvoering zijn vastgelegd
  • Het (digitale) werkproduct waarin artefacten zijn verzameld die in het kader van een onderwijsactiviteit zijn gemaakt, zoals verslagen, rapporten en werkstukken

De analyse kent de volgende deelaspecten:

  • Het nakijken van antwoorden
  • Het bepalen van score
  • Het bepalen van betekenis
  • Analyseren van de kwaliteit van de gegevens

De eerste drie (niet noodzakelijkerwijs allemaal of in deze volgorde te doorlopen) aspecten dragen alle bij aan de totstandkoming van de resultaten. Het vierde aspect zegt iets over de mogelijke interpretatie van de resultaten.

De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen.

Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt.
Plannen toetsafnameHet indelen van deelname van onderwijsdeelnemers of groepen aan de gematchte examen, toets of oefening. Ook aanvullende roostertechnische activiteiten waarmee alle overige benodigdheden voor het kunnen afnemen van de toets of oefening (zoals reserveren ruimtes, materialen, enz) vallen hieronder.
Presenteren toetsresultaatVerwerking van het uitvoeringsresultaat van een examen, toets of oefening leidt tot informatie in verschillende verschijningsvormen: de betekenis van het resultaat, waardedocumenten, beoordelingsverslagen en/of evaluatierapporten. De informatie is ondersteunend voor verschillende onderwijsprocessen. De informatie is beschikbaar op verschillende aggregatieniveaus en kan afhankelijk van de toetsvorm en kan een uitspraak doen die betrekking heeft op de onderwijsdeelnemer, de onderwijsinstelling en / of over meerdere onderwijsinstellingen.


Meer informatie
ROSA
Het ketenproces "Toetsen' omvat het: - aanmelden van de deelnemers, - plannen van de toetsafname, - afnemen van de toets, - analyseren van de toetsafnames, - presenteren van de toetsresultaten. (BusinessInteraction) Toetsen BusinessInteraction Uitvoeren examenonder- delen Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Uitvoering van het onderwijs De beoordelingsnormen beschrijven de algemene- en toetsspecifieke regels en het beoordelingsmodel dat behoort bij de Toets. (BusinessObject) Beoordelingsn- ormen BusinessObject Toetsresultaat De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt. (BusinessInteraction) Afnemen van toets BusinessInteraction Aanmelden deelnemers Materiaal dat gebruikt wordt bij het bepalen van de voortgang in ontwikkeling van de kennis en competenties van een onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Toets De toetscatalogus biedt detailinformatie over de toetsen die worden aangeboden. De informatie omvat onder andere de dagen en uren waarop de toetsen moeten worden afgenomen en de toegestane hulpmiddelen die hierbij gebruikt mogen worden. (BusinessObject) Toetscatalogus Het indelen van deelname van onderwijsdeelnemers of groepen aan de gematchte examen, toets of oefening. Ook aanvullende roostertechnische activiteiten waarmee alle overige benodigdheden voor het kunnen afnemen van de toets of oefening (zoals reserveren ruimtes, materialen, enz) vallen hieronder. (BusinessInteraction) Plannen toetsafname Verwerking van het uitvoeringsresultaat van een examen, toets of oefening leidt tot informatie in verschillende verschijningsvormen: de betekenis van het resultaat, waardedocumenten, beoordelingsverslagen en/of evaluatierapporten. De informatie is ondersteunend voor verschillende onderwijsprocessen. De informatie is beschikbaar op verschillende aggregatieniveaus en kan afhankelijk van de toetsvorm en kan een uitspraak doen die betrekking heeft op de onderwijsdeelnemer, de onderwijsinstelling en / of over meerdere onderwijsinstellingen. (BusinessInteraction) Presenteren toetsresultaat Iemand die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets. (BusinessObject) Onderwijsdeel- nemer Het toetskader beschrijft welke regels gesteld worden aan de toetsafname, -beoordeling en -inzage en regelt zaken zoals toegestane hulpmiddelen en geheimhouding. (BusinessObject) Toetskader Bij de analyse van de afname zijn, afhankelijk van de gekozen toets- of oefenvorm, een of meer soorten uitvoeringsresultaten betrokken: * De afnamerespons, waarin het resultaat van een digitale opdracht, toets, oefening en het gedrag c.q. de interactie van de onderwijsdeelnemer met de digitale opdracht etc. is vastgelegd * Het proces verbaal waarin de gebeurtenissen en gedragingen in de fysieke wereld ten tijde van de uitvoering zijn vastgelegd * Het (digitale) werkproduct waarin artefacten zijn verzameld die in het kader van een onderwijsactiviteit zijn gemaakt, zoals verslagen, rapporten en werkstukken De analyse kent de volgende deelaspecten: * Het nakijken van antwoorden * Het bepalen van score * Het bepalen van betekenis * Analyseren van de kwaliteit van de gegevens De eerste drie (niet noodzakelijkerwijs allemaal of in deze volgorde te doorlopen) aspecten dragen alle bij aan de totstandkoming van de resultaten. Het vierde aspect zegt iets over de mogelijke interpretatie van de resultaten. De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt. (BusinessInteraction) Analyseren toetsafname SpecializationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R SpecializationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-01-2023 09:00:09 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 05-01-2023 09:00:09 CET


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Toetsen
ArchiMate_Interaction.png
Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-56c220fc151741a7abf1767756771087
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-56c220fc151741a7abf1767756771087
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Toetsen