Informatieverwerking

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessFunctions > Informatieverwerking
Overzicht
Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekking door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.
Type  : Ketenfunctie

KetenprocessenBetrokken partijenBetrokken referentiecomponentenKomt voor in andere modellen
Details Informatieverwerking
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-58c5fbf6-7a29-407e-a2e1-dd17c3479c3a
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-58c5fbf6-7a29-407e-a2e1-dd17c3479c3a
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Informatieverwerking