Bepalen van betekenis

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Bij het bepalen van betekenis wordt vastgesteld wat de (onderwijskundige) betekenis is van het behaalde resultaat is voor de onderwijsvolger. Bij summatief gebruik van een toets of examen is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van oefening en examen is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de onderwijsvolger en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld.

Betrokken partijenBetrokken gegevenssoortenBetrokken referentiecomponenten


Meer informatie
Examineren toetsen oefenen
Bij het bepalen van betekenis wordt vastgesteld wat de (onderwijskundige) betekenis is van het behaalde resultaat is voor de onderwijsvolger. Bij summatief gebruik van een toets of examen is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van oefening en examen is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de onderwijsvolger en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessProcess) Bepalen van betekenis Informatie over (het gebruik van) het onderwijsmateriaal, waaronder auteur, gebruiksinstructies, doelgroep, leerdoelen, vak, schooltype, begripsniveau, correctievoorschriften en normering, stuurparameters tbv adaptief afspelen, et cetera. (BusinessObject) Metadata Interne gegevensstructuur, resultaat- en andere gegevens die gebruikt worden in de verschillende stadia van analyse van een examen, toets of oefening (BusinessObject) Tussenresulta- at Gegevens over een onderwijsvolger, waaronder de unieke identifier. Een onderwijsvolger is "een mens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets of examen of een oefening doet, zal gaan doen of heeft gedaan". (BusinessObject) Onderwijsvolg- er Vastlegging van de uitgevoerde beoordelingsactiviteiten (BusinessObject) Beoordelingsv- erslag Informatie over de resultaten van referentiegroep of –doelen in relatie waartoe genormeerd is (leerjaar/niveau/..). (BusinessObject) Referentiegroe- pen ApplicationComponent (Learning) analyse tool Een gestandaardiseerde set begrippen die gebruikt kan worden om leerdoelen mee aan te duiden. (BusinessObject) Referentiesets leerdoelen Interpretatie vanuit een beschreven context van het (gewogen) resultaat van een meting van kennis en/of vaardigheden van een onderwijsvolger of groep onderwijsvolgers (BusinessObject) Betekenis Bij de analyse van de afname zijn, afhankelijk van de gekozen toets- of oefenvorm, een of meer soorten uitvoeringsresultaten betrokken: - De afnamerespons, waarin het resultaat van een digitale opdracht, toets, oefening en het gedrag c.q. de interactie van de onderwijsvolger met de digitale opdracht etc. is vastgelegd - Het proces verbaal waarin de gebeurtenissen en gedragingen in de fysieke wereld ten tijde van de uitvoering zijn vastgelegd - Het (digitale) werkproduct waarin artefacten zijn verzameld die in het kader van een onderwijsactiviteit zijn gemaakt, zoals verslagen, rapporten en werkstukken De analyse kent de volgende deelprocessen: - Het nakijken van antwoorden - Het bepalen van score - Het bepalen van betekenis - Analyseren van de kwaliteit van de gegevens De eerste drie (niet noodzakelijkerwijs allemaal of in deze volgorde te doorlopen) deelprocessen dragen alle bij aan de totstandkoming van de resultaten. Het vierde deelproces zegt iets over de mogelijke interpretatie van de resultaten. De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt. (BusinessInteraction) Analyse van deafname AccessRelationship R AccessRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship Deze svg is op 07-03-2022 07:07:39 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2022 07:07:39 CET
ROSA
Bij het bepalen van betekenis wordt vastgesteld wat de (onderwijskundige) betekenis is van het behaalde resultaat is voor de onderwijsvolger. Bij summatief gebruik van een toets of examen is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van oefening en examen is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de onderwijsvolger en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessProcess) Bepalen van betekenis Bij de analyse van de afname zijn, afhankelijk van de gekozen toets- of oefenvorm, een of meer soorten uitvoeringsresultaten betrokken: - De afnamerespons, waarin het resultaat van een digitale opdracht, toets, oefening en het gedrag c.q. de interactie van de onderwijsvolger met de digitale opdracht etc. is vastgelegd - Het proces verbaal waarin de gebeurtenissen en gedragingen in de fysieke wereld ten tijde van de uitvoering zijn vastgelegd - Het (digitale) werkproduct waarin artefacten zijn verzameld die in het kader van een onderwijsactiviteit zijn gemaakt, zoals verslagen, rapporten en werkstukken De analyse kent de volgende deelprocessen: - Het nakijken van antwoorden - Het bepalen van score - Het bepalen van betekenis - Analyseren van de kwaliteit van de gegevens De eerste drie (niet noodzakelijkerwijs allemaal of in deze volgorde te doorlopen) deelprocessen dragen alle bij aan de totstandkoming van de resultaten. Het vierde deelproces zegt iets over de mogelijke interpretatie van de resultaten. De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt. (BusinessInteraction) Analyse van deafname AggregationRelationship Deze svg is op 07-03-2022 07:07:39 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2022 07:07:39 CET


Details Bepalen van betekenis
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-5a279891-70aa-400d-9135-51bed165f7a3
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-5a279891-70aa-400d-9135-51bed165f7a3
ArchiMate-model  : id-11900666-18b8-4fa0-a0ea-9545b2f0fa78
Label  : Bepalen van betekenis