Lerarenregister

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Type  : Referentiecomponent

GebruikersProcessenStandaardenGegevenssoortenBekende implementaties
View
ROSA
ApplicationComponent Lerarenregister Het wetsvoorstel voor het lerarenregister is inmiddels voor behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetvoorstel is opgenomen dat onderwijsinstellingen een beperkt aantal gegevens over bij hen werkzame leraren via DUO zullen aanleveren ten behoeve van het lerarenregister (voor 'bevoegde' leraren) en het registervoorportaal (voor tijdelijk 'onbevoegde' leraren). De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2017, maar op onderdelen zal de invoering gefaseerd gaan plaatsvinden. Hoe die fasering er precies gaat uitzien, onder andere voor de gegevenslevering door onderwijsinstellingen, wordt nog uitgewerkt. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met de sectorraden, een aantal onderwijsinstellingen en hun softwareleveranciers. (ApplicationComponent) Verplicht Lerarenregister DUO-register Benoemingen Onderwijzend Personeel (ApplicationComponent) BOP ApplicationService Vastleggen of onderwijzend personeel voldoet aan herregistratiecriteria ApplicationService Registratie bekwaamheid onderwijzend personeel ApplicationComponent Professionaliserings- systeem ApplicationComponent Implementatie Registervoorportaal ApplicationComponent Registervoorportaal ApplicationService Registratie benoemingsgrondslag onderwijzend personeel ApplicationService Registratie onderwijzend personeel dat niet voldoet aan bekwaamheidseisen RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 07-03-2022 03:47:04 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2022 03:47:04 CET


Komt voor in andere modellen
Details Lerarenregister
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-5af1027f-a268-4107-8946-fa55e7e96cbf
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-5af1027f-a268-4107-8946-fa55e7e96cbf
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Lerarenregister