Gegevensuitwisseling

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.

ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Gegevensuitwisseling
Gegevensuitwisseling

Grouping Gegevensuitwisseling BusinessProcess Gegevens leveren BusinessProcess Gegevens ontvangen BusinessRole Gegevensleverancier BusinessRole Gegevensontvanger BusinessProcess Bepalen gegevensleveringsconte- xt BusinessObject Trigger voor gegevenslevering Omvat de afweging of bepaalde attributen door bepaalde partijen mogen worden geleverd of afgenomen, inclusief de (technische) controle hierop door middel van, bijvoorbeeld, een OAuth-token of OSR-mandaat. (BusinessProcess) Bepalen rechtmatigheid gegevenslevering BusinessObject Leveringsbesluit Een systeem dat gegevens verzend naar een ander systeem in een M2M interactie (ApplicationComponent) Gegevensleverend systeem Een systeem dat gegevens ontvangt van een ander systeem in een M2M interactie (ApplicationComponent) Gegevensafnemend systeem BusinessObject Persoonsgegevens Een gegevenssoort is een conceptueel gegevenselement dat gelezen en geschreven wordt door functies of processen in de keten. Referentiegegevens zijn gerelateerd aan KOI begrippen. ==Attributen== * Voorbeeld * Toelichting (BusinessObject) Gegevenssoort Alle gegevens en domeinobjecten worden geclassificeerd met het Kernmodel Onderwijs Informatie. (Requirement) Classificeer alle gegevens- en domeinobjecten methet Kernmodel Onderwijsinformatie Ketenpartijen zorgen ervoor dat de juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar (Requirement) De juiste gegevens op het juiste moment op de juisteplaats De Edukoppeling transactiestandaard wordt gebruikt voor de communicatie (M2M) ten behoeve van in ieder geval vertrouwelijke gegevensuitwisseling (Requirement) Gebruik Edukoppeling voor vertrouwelijke gegevensuitwisselin- g Het Gegevenswoordenboek DUO wordt gebruikt voor de berichtspecificatie ten behoeve van berichtuitwisseling met DUO. (Requirement) Gebruik het Gegevenswoordenb- oek DUO voor berichtuitwisseling met DUO Voor openbare registergegevens worden gegevens ontsloten in de vorm van Linked Open Data (5 sterren op de schaal van Berners-Lee). (Requirement) Openbare registergegevens worden ontsloten alsLinked Open Data Gegevens die niet aan een bestaande semantische bron zijn te koppelen, moeten aan de meest toepasselijke semantische bron binnen het onderwijs worden toegevoegd (Requirement) Registreer de betekenis van nieuwe gegevens Semantiek in berichtuitwisseling moet traceerbaar zijn (ter voorkoming vanonnodige variëteit) (Requirement) Semantiek in berichtuitwisseling istraceerbaar AccessRelationship R AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R InfluenceRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 22-11-2022 23:01:02 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 22-11-2022 23:01:02 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   
ArchiMate-view Gegevensuitwisseling
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-5bae62e5da4b4987a7cf561a8a5624fd
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Gegevensuitwisseling
Publiceren  : Ja
Type  : Diagram,Scenario
Scenariotype  : Ondersteuningsscenario
Status  : Concept
Elementen  : 
Relaties  :