Horizontale-verantwoordingsomgeving

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Horizontale-verantwoordingsomgeving


Overzicht
Een omgeving waarin onderwijsinstellingen zich horizontaal (d.w.z. richting hun omgeving) kunnen verantwoorden. (ApplicationComponent) Horizontale- verantwoordingsom- geving Uitwisseling van doorstroomgegevens naar het vervolgonderwijs. (Requirement) Doorstroommonitor (DSM) ApplicationService Rapporteren van horizontale verantwoordingsge- gevens Op deze website kunt u informatie over tal van aspecten die bij de schoolkeuze een rol spelen en met name voor groep 8 leerlingen en hun ouders van belang zijn publiceren. Het gaat dan om de indicatoren zoals het profiel van de school, examencijfers, de ervaren veiligheid op school en de doorstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs. In totaal kunnen scholen op 13 verschillende onderdelen met elkaar vergeleken worden. (ApplicationComponent) Scholenopdekaart.nl BusinessProcess Rapporteren horizontale verantwoording BusinessProcess Toelichten indicatoren BusinessProcess Verzamelen indicatoren BusinessRole Onderwijsinstelling Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. (BusinessRole) Sectorraad Meetbaar fenomeen met een signalerende functie (BusinessObject) Indicatoren Instellingen kunnen met een toelichting bepaalde cijfers en feiten verklaren of verduidelijken (BusinessObject) Indicatortoelichting Toegankelijk maken van betrouwbare, relevante en éénduidige informatie over scholen, zodat: ouders en leerlingen beter geïnformeerd voor een school kunnen kiezen; ouders, leerlingen, medezeggenschapsraden en andere belanghebbenden een goed geïnformeerd gesprek over onderwijskwaliteit met de school kunnen voeren en scholen zelf informatie kunnen benutten om het onderwijs te verbeteren (ApplicationComponent) Vensters PO Toegankelijk maken van betrouwbare, relevante en éénduidige informatie over scholen, zodat: ouders en leerlingen beter geïnformeerd voor een school kunnen kiezen; ouders, leerlingen, medezeggenschapsraden en andere belanghebbenden een goed geïnformeerd gesprek over onderwijskwaliteit met de school kunnen voeren en scholen zelf informatie kunnen benutten om het onderwijs te verbeteren (ApplicationComponent) Vensters VO Toegankelijk maken van betrouwbare, relevante en éénduidige informatie over scholen, zodat: ouders en leerlingen beter geïnformeerd voor een school kunnen kiezen; ouders, leerlingen, medezeggenschapsraden en andere belanghebbenden een goed geïnformeerd gesprek over onderwijskwaliteit met de school kunnen voeren en scholen zelf informatie kunnen benutten om het onderwijs te verbeteren (ApplicationComponent) Vensters InfluenceRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship RW AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 04-03-2022 23:42:45 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 04-03-2022 23:42:45 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails Horizontale-verantwoordingsomgeving
View-id  : Id-5be4f68c-5ca6-4aa8-abf9-96dcc86ac780
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Horizontale-verantwoordingsomgeving