Verzuimrapportages

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
DUO zorgt voor verschillende rapportages. Deze rapportages ondersteunen de instelling en de leerplichtambtenaar bij hun werk.
Alternatieve zoekterm  :  Verzuimloket
Toelichting  :  Leerplichtambtenaren bij gemeentes en onderwijsinstellingen kunnen via deze voorziening rapportages krijgen over absoluut verzuim. De rapportages worden samengesteld op basis van verzuimmeldingen die onderwijsaanbieders doen aan DUO in het Register Onderwijsdeelnemers.
Type  :  Ketenvoorziening
Werkingsgebied  :  po, vo, bve
Herkomst beschrijving  :  Omschrijving afkomstig van DUO Zakelijk
Externe verwijzing  :  https://www.duo.nl/zakelijk/verzuim/verzuim/gegevensleveringen.jsp
Wettelijke basis  :  https://wetten.overheid.nl/BWBR0042012/2021-10-01
Eigenaar  :  Ministerie van OCW
Beheerder  :  DUO
SWC status  :  In gebruik
Datum laatste wijziging  :  12-07-2022
Beschrijving laatste wijziging  :  Nieuwe naam voor de voorziening en properties aangepast aan nieuw sjabloon

Zie Ketenvoorzieningen voor een overzicht van alle ketenvoorzieningen

Deze ketenvoorziening komt voor in de volgende scenario's:

geen

De ketenvoorziening Verzuimrapportages:

Benadert Gegevenssoorten

geen

Ondersteunt Ketenprocesstappen

geen

Realiseert Referentiecomponent(en)

geen

Dient te voldoen aan ontwerpkaders

geenKomt voor in andere modellen
Details Verzuimrapportages
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-5d3c1ea7c0724adcaf20f9e1cdf3e23b
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-5d3c1ea7c0724adcaf20f9e1cdf3e23b
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Verzuimrapportages