Begeleiden afname

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Het faciliteren van en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname van een examen, toets of oefening. Denk bijvoorbeeld aan het vrijgeven van de afnameomgeving met daarin de oefening, toets, of examen; het vrijgeven van de ruimte waarin de afname plaatsvindt; het registreren van aanwezigheid; en het monitoren van incidenten.

Betrokken partijenBetrokken gegevenssoortenBetrokken referentiecomponenten


Meer informatie
Examineren toetsen oefenen
Het faciliteren van en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname van een examen, toets of oefening. Denk bijvoorbeeld aan het vrijgeven van de afnameomgeving met daarin de oefening, toets, of examen; het vrijgeven van de ruimte waarin de afname plaatsvindt; het registreren van aanwezigheid; en het monitoren van incidenten. (BusinessProcess) Begeleiden afname ApplicationComponent Electronische leeromgeving (ELO) Onderwijsmateriaal dat is gekozen om in een bepaalde toets, examen, oefening toegepast te worden (BusinessObject) Geselecteerd materiaal Proces om de aanwezigheid van deelnemers te registreren en / of vast te leggen. (BusinessProcess) Aanwezigheid- sregistratie Dit bouwblok biedt de volgende diensten: afnamen op de dag zelf vrij te geven, het one time password (OTP) op te vragen de afname te begeleiden door: Indien nodig de afnames centraal te starten De afname tijdelijk te staken Kandidaten te verhuizen naar nieuwe afnamedevice Een afname te blokkeren Een afname na blokkade weer vrij te geven Opmaken van een proces verbaal. (Facet) Stellen van vragen Vastleggen van (gefixeerde) antwoorden Loggen van de handelingen van een kandidaat tijdens het examen Controleren en bewaken van de afname (dashboard) Verslaglegging van een examen (proces-verbaal) Het vastleggen van gegevens over de examenafname (welke kandidaat heeft wanneer, in welke locatie, voor welk vak, welke examenversie gedaan). (DUO Informatie-architectuur examens) (ApplicationService) Afname management Gegevens over een onderwijsvolger, waaronder de unieke identifier. Een onderwijsvolger is "een mens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets of examen of een oefening doet, zal gaan doen of heeft gedaan". (BusinessObject) Onderwijsvolg- er De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt. (BusinessInteraction) Afname De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 07-03-2022 06:47:07 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2022 06:47:07 CET
ROSA


Komt voor in
Komt voor in andere modellen
Details Begeleiden afname
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-5d65ae30-3392-46e8-a162-92ff184f6ae2
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-5d65ae30-3392-46e8-a162-92ff184f6ae2
ArchiMate-model  : id-11900666-18b8-4fa0-a0ea-9545b2f0fa78
Label  : Begeleiden afname