Inhoud van het onderwijs

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Groupings > Inhoud van het onderwijs
Overzicht
Alle ketenprocessen ten behoeve van het produceren cq verwerven van de onderwijsinhoud (leermiddelen) in te zetten bij de uitvoering van het onderwijs.
Toelichting  :  Binnen het ketendomein vinden de ketenprocessen plaats voor het ontwikkelen van het leermateriaal, het aanbieden van het leermiddel afgestemd op de onderwijsbehoefte, het verwerven van het leermiddel en de betaling voor het gebruik van het leermiddel.
Rationale  :  Aanduiding/beschrijving/toelichting opgesteld door Redactieteam ROSA
Type  :  Ketendomein
Datum laatste wijziging  :  03-08-2022
Beschrijving laatste wijziging  :  Aanduiding/beschrijving/toelichting aangepast, na afstemming met QA-team

Zie Ketendomeinen voor een overzicht van alle ketendomeinen

Dit ketendomein komt voor in de volgende scenario's:

geen

Binnen het ketendomein Inhoud van het onderwijs vallen:

Ketenprocessen

KetenprocesBeschrijving
Aanbieden leermiddelHet samenstellen van leermiddelen voor specifieke onderwijstoepassingen en -doelgroepen.
Betalen leermiddel(gebruik)De afhandeling van een eventuele financiële verplichting na verwerving en/of gebruik van een leermiddel.
Ontwikkelen leermateriaalHet construeren van leermateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in onderwijsleersituaties.
Verwerven leermiddelHet verkrijgen van een leermiddel en/of het recht om een leermiddel te gebruiken.

Referentiecomponenten

ReferentiecomponentBeschrijving
Gebruiksomgeving digitaal leermateriaalEen online dienst waarbij een gebruiker o.b.v. een licentie een digitaal leermiddel kan gebruiken. Typisch wordt deze dienst ontsloten via een webbrowser en kan de gebruiksomgeving geïntegreerd worden in een onderwijsleeromgeving.
ItembankSysteem met verzameling van (verzamelingen van) items voor toetsen, oefeningen en examens, voorzien van metadata. Biedt zoek- en export functionaliteit.
Learning Content Management SysteemEen Learning Content Management Systeem (LCMS) is een systeem ten behoeve van het maken en beheren van leermateriaal (zowel door uitgevers als ook op scholen).
LeermiddelencatalogusEen voorziening met informatie over beschikbare leermiddelen voor een bepaalde onderwijsleersituatie.
LeermiddelmarktplaatsVoorziening waarmee kopers leermaterialen (fysiek en digitaal) kunnen bestellen en laten leveren.
Leverancierspecifieke leermiddelencatalogusEen leermiddelencatalogus met informatie over leermiddelen van één leverancier.
MetadataharvesterZorgt voor het verzamelen en aggregeren van metadata van educatieve content
Metadatarepository educatieve contentDatabase met metadata over educatieve content (zowel digitale als fysieke content). De database kan worden ontsloten met een Leermiddelencatalogus en toegevoegd worden middels een Metadataharvester.
OpleidingsbeheerstysteemEen systeem dat verzamelde informatie over opleidingsaanbod van verschillende onderwijsinstellingen bevat.
Overkoepeldende leermiddelencatalogusEen leermiddelencatalogus waarin informatie is samengebracht over leermiddelen van meerdere leveranciers.

Ketenvoorzieningen

KetenvoorzieningBeschrijving
Edu-iX LicentiekantoorVoorziening om educatieve content van uitgevers te kunnen ontsluiten binnen de gestandaardiseerde Educatieve Content Keten (ECK).
EdurepEdurep is een educatieve zoekmachine. Edurep gebruikt metadata om digitale lesmaterialen beter vindbaar te maken. Het lesmateriaal uit Edurep is te integreren in websites en elektronische leeromgevingen. Dat kan met Edurep widgets, die te maken zijn met een Edurep wizard.
EdutermEduterm is een API voor leveranciers die in hun applicaties gebruik willen maken van gestandaardiseerde gegevens zoals vocabulaires, waardelijsten en foutcodes.
Koppelpunt CatalogusinformatieHet Koppelpunt Catalogusinformatie biedt inzicht in het leermiddelenaanbod door alle catalogusinformatie van uitgeverijen én geselecteerd open lesmateriaal te verzamelen en dit als vrije data beschikbaar te stellen.
WikiwijsWikiwijs is een onderwijsplatform waar leraren digitale leermiddelen zoeken, vinden, hergebruiken, maken en delen.


Meer informatie
ROSA
Alle ketenprocessen ten behoeve van het produceren cq verwerven van de onderwijsinhoud (leermiddelen) in te zetten bij de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Inhoud van het onderwijs Het construeren van leermateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in onderwijsleersituaties. (BusinessInteraction) Ontwikkelen leermateriaal Berekenen van de gebruikskosten van een leermiddelenpakket dat bestaat uit onderliggende leerobjecten. (Requirement) Content Prijs Informatie Een Learning Content Management Systeem (LCMS) is een systeem ten behoeve van het maken en beheren van leermateriaal (zowel door uitgevers als ook op scholen). (ApplicationComponent) Learning Content Management Systeem Juridische, operationele, functionele en technische afspraken over gestandaardiseerde, veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling tussen leer- en onderwijsmiddelen. (Requirement) Edu-V afsprakenstel- sel Voorziening om educatieve content van uitgevers te kunnen ontsluiten binnen de gestandaardiseerde Educatieve Content Keten (ECK). (ApplicationComponent) Edu-iX Licentiekantoor Metadata toekennen aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid te vergroten. (Requirement) NL Learning Object Metadata Voorziening waarmee kopers leermaterialen (fysiek en digitaal) kunnen bestellen en laten leveren. (ApplicationComponent) Leermiddelma- rktplaats Educatieve content uitwisselen zodat gebruikers die kunnen vinden aan de hand van metadata uit een centrale repository. (Requirement) Metadata opvragen Edurep is een educatieve zoekmachine. Edurep gebruikt metadata om digitale lesmaterialen beter vindbaar te maken. Het lesmateriaal uit Edurep is te integreren in websites en elektronische leeromgevingen. Dat kan met Edurep widgets, die te maken zijn met een Edurep wizard. (ApplicationComponent) Edurep Eduterm is een API voor leveranciers die in hun applicaties gebruik willen maken van gestandaardiseerde gegevens zoals vocabulaires, waardelijsten en foutcodes. (ApplicationComponent) Eduterm Een voorziening met informatie over beschikbare leermiddelen voor een bepaalde onderwijsleersituatie. (ApplicationComponent) Leermiddelen- catalogus Een samenhangend geheel van kennis, inzicht en vaardigheden met een bepaald leerdoel. (BusinessObject) onderwijseenh- eid Het samenstellen van leermiddelen voor specifieke onderwijstoepassingen en -doelgroepen. (BusinessInteraction) Aanbieden leermiddel Educatieve content vindbaar maken door content te voorzien van metadata die centraal beschikbaar wordt gesteld. (Requirement) Beschikbaar stellen en verzamelen metadata Het verkrijgen van een leermiddel en/of het recht om een leermiddel te gebruiken. (BusinessInteraction) Verwerven leermiddel De afhandeling van een eventuele financiële verplichting na verwerving en/of gebruik van een leermiddel. (BusinessInteraction) Betalen leermiddel(ge- bruik) Webbased leermateriaal verpakken zodat het uitwisselbaar wordt. (Requirement) Content Packaging Het samenstellen van onderwijsprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare onderwijsaanbod en/of het ontwikkelen van onderwijsmateriaal gebruikmakend van beschikbare onderwijsmaterialen. (BusinessObject) onderwijsontw- ikkeling Een leermiddelencatalogus met informatie over leermiddelen van één leverancier. (ApplicationComponent) Leveranciersp- ecifieke leermiddelenc- atalogus Een leermiddelencatalogus waarin informatie is samengebracht over leermiddelen van meerdere leveranciers. (ApplicationComponent) Overkoepelde- nde leermiddelenc- atalogus Oplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo. (Requirement) ECK Distributie en Toegang The 1EdTech Question & Test Interoperability specification enables the exchange of item and test content and results data between authoring tools, item banks, test construction tools, learning platforms, assessment delivery systems, and scoring/analytics engines. (Requirement) 1EdTech Question & Test Interoperability specification Binnen het distributie/leveringsproces is ten behoeve van fijndistributie behoefte aan leerlinggegevens. Om deze uitwisseling te faciliteren is het EDEXML-profiel "FDE-set" gemaakt. (Requirement) FDE-set voor fijndistributie Benodigdheden bestemd voor gebruik binnen het onderwijs. (BusinessObject) onderwijsmate- riaal Zorgt voor het verzamelen en aggregeren van metadata van educatieve content (ApplicationComponent) Metadataharv- ester Wikiwijs is een onderwijsplatform waar leraren digitale leermiddelen zoeken, vinden, hergebruiken, maken en delen. (ApplicationComponent) Wikiwijs Een systeem dat verzamelde informatie over opleidingsaanbod van verschillende onderwijsinstellingen bevat. (ApplicationComponent) Opleidingsbeh- eerstysteem Systeem met verzameling van (verzamelingen van) items voor toetsen, oefeningen en examens, voorzien van metadata. Biedt zoek- en export functionaliteit. (ApplicationComponent) Itembank Database met metadata over educatieve content (zowel digitale als fysieke content). De database kan worden ontsloten met een Leermiddelencatalogus en toegevoegd worden middels een Metadataharvester. (ApplicationComponent) Metadatarepo- sitory educatieve content Het Koppelpunt Catalogusinformatie biedt inzicht in het leermiddelenaanbod door alle catalogusinformatie van uitgeverijen én geselecteerd open lesmateriaal te verzamelen en dit als vrije data beschikbaar te stellen. (ApplicationComponent) Koppelpunt Catalogusinfor- matie Een online dienst waarbij een gebruiker o.b.v. een licentie een digitaal leermiddel kan gebruiken. Typisch wordt deze dienst ontsloten via een webbrowser en kan de gebruiksomgeving geïntegreerd worden in een onderwijsleeromgeving. (ApplicationComponent) Gebruiksomge- ving digitaal leermateriaal AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 10-07-2024 09:23:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-07-2024 09:23:20 CEST


Komt voor in
Relaties
Komt voor in andere modellen
Details Inhoud van het onderwijs
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-637996d50eaf46ae93d3e53bd06a7fe2
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-637996d50eaf46ae93d3e53bd06a7fe2
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Inhoud van het onderwijs