OSO Gegevensset en profielen

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Requirements > OSO Gegevensset en profielen
Overzicht
Gegevensset met leerlinggegevens voor in het dossier voor de overstap van een leerling tussen twee scholen en voor de onderwijsondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingsverband passend onderwijs in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO) en eventueel andere toepassingen.
Type  : Standaard
Beheerder  : Edustandaard
Werkingsgebied  : Sector PO,Sector VO,Sector BVE
Externe verwijzing  : https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/oso-gegevensset/
Toelichting  : Bestand:OSO Gegevensset en profielen.jpg/link=/600px/none Profielen zijn gedefinieerd voor overstapdossiers binnen en tussen PO en VO en de Binnen-brin overdracht in de voorbereiding op een dergelijke overstap. Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn er ook profielen (PO & VO) voor de overdracht van een dossier binnen de school van leerlingadministratie naar regionaal platform applicatie t.b.v. samenwerkingsverband passend onderwijs. Dit ter voorbereiding op de onderwijsondersteuningsaanvraag van de school bij dat samenwerkingsverband. De ketenfunctie Leerrouteplanning is relevant als onderwijsinstelling zelf de zorg niet kan leveren en de leerling mogelijk tijdelijk naar andere instelling gaat. Digitaal aanmeldformulier binnen het MBO kan door onderwijsvolger of ouders/verzorgers worden gebruikt om de overstapgegevens in te zien en aan te vullen. In een regio kan afgesproken zijn dat het overstapdossier via een regionaal platform/regionaal platform overstap loopt.

KetenfunctiesKetenprocessenGegevenssoorten
Van toepassing opWordt toegepast door
View
ROSA
Gegevensset met leerlinggegevens voor in het dossier voor de overstap van een leerling tussen twee scholen en voor de onderwijsondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingsverband passend onderwijs in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO) en eventueel andere toepassingen. (Requirement) OSO Gegevensset enprofielen Het doen instromen, doorstromen en uitstromen binnen het onderwijsdomein van onderwijsvolgers. (BusinessFunction) Instroom, doorstroom en uitstroom Het bepalen en bijstellen van de gewenste (levenslange) leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsinstelling en over de grenzen van onderwijsinstellingen heen. (BusinessFunction) Leerrouteplanning Het verlenen van zorg aan en het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan (BusinessFunction) Zorg en begeleiding BusinessInteraction Aanmelden en inschrijven Bij digitaal aanmelden voor een (vervolg)opleiding, zorgt het digitaal aanmeldformulier voor het verzamelen en doorsturen van aanmeldgegevens uit verschillende bronnen. (ApplicationComponent) Digitaal aanmeldformulier systeem Bij overgang van de ene naar de andere onderwijsinstelling wordt een (digitaal) overstapdossier overgedragen. Voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs is de overdracht van een dergelijk dossier, in de vorm van een 'onderwijskundig rapport', wettelijk geregeld. Dit systeem wisselt informatie uit met administratiesystemen van latende en ontvangende adminitraties, zodat beiden de feitelijke overdracht rechtstreeks en veilig kunnen doen. (ApplicationComponent) Digitaal overstapdossier overdracht systeem Virtueel leerlingadministratiesysteem van een [[onderwijsinstelling]]. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem Een systeem waarbij het overstapdossier van een leerling wordt bijgehouden in het kader van passend onderwijs. (ApplicationComponent) Regionaal platform Voor aanvragen en matchen van passend onderwijs (ApplicationComponent) Samenwerkingsverb- and passend onderwijs systeem Overstapservice Onderwijs (OSO) maakt het mogelijk studie- en begeleidingsgegevens van een leerling veilig digitaal over te dragen vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar een nieuwe school. Binnen OSO levert de huidige school een digitaal overstapdossier op binnen de eigen en bestaande leerlingadministratiesoftware. De nieuwe school kan op haar beurt binnen haar leerlingadministratiesoftware een overstapdossier via OSO opvragen. Als aan een aantal eisen is voldaan, stelt OSO eenmalig een beveiligde verbinding tussen beide scholen beschikbaar waarmee het dossier overgebracht wordt. (ApplicationComponent) OSO Persoonsgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens persoon]] (BusinessObject) Aanvullende persoonsgegevens Resultaatgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens resultaat]] (BusinessObject) Aanvullende resultaatgegevens Persoonsgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegevens persoon Resultaatgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegevens resultaat Gegevens over de zorg voor en begeleiding van onderwijsvolgers (BusinessObject) Zorg- en begeleidingsgegeve- ns Grouping KOI Een Onderwijsvolger is een Mens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets. (BusinessObject) Onderwijsvolger Vastgelegde waarneming van een afgenomen onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Resultaat De activiteiten buiten de reguliere overdracht van kennis enzovoorts gericht op de motivatie en het welzijn van de Onderwijsvolger. (BusinessObject) Zorg en begeleiding AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 07-03-2022 03:49:54 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2022 03:49:54 CET
Meer informatie
ROSA
Gegevensset met leerlinggegevens voor in het dossier voor de overstap van een leerling tussen twee scholen en voor de onderwijsondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingsverband passend onderwijs in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO) en eventueel andere toepassingen. (Requirement) OSO Gegevensset en profielen Persoonsgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegeven- s persoon Bij overgang van de ene naar de andere onderwijsinstelling wordt een (digitaal) overstapdossier overgedragen. Voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs is de overdracht van een dergelijk dossier, in de vorm van een 'onderwijskundig rapport', wettelijk geregeld. Dit systeem wisselt informatie uit met administratiesystemen van latende en ontvangende adminitraties, zodat beiden de feitelijke overdracht rechtstreeks en veilig kunnen doen. (ApplicationComponent) Digitaal overstapdossi- er overdracht systeem Bij digitaal aanmelden voor een (vervolg)opleiding, zorgt het digitaal aanmeldformulier voor het verzamelen en doorsturen van aanmeldgegevens uit verschillende bronnen. (ApplicationComponent) Digitaal aanmeldformul- ier systeem Het verlenen van zorg aan en het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan (BusinessFunction) Zorg en begeleiding Overstapservice Onderwijs (OSO) maakt het mogelijk studie- en begeleidingsgegevens van een leerling veilig digitaal over te dragen vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar een nieuwe school. Binnen OSO levert de huidige school een digitaal overstapdossier op binnen de eigen en bestaande leerlingadministratiesoftware. De nieuwe school kan op haar beurt binnen haar leerlingadministratiesoftware een overstapdossier via OSO opvragen. Als aan een aantal eisen is voldaan, stelt OSO eenmalig een beveiligde verbinding tussen beide scholen beschikbaar waarmee het dossier overgebracht wordt. (ApplicationComponent) OSO Voor aanvragen en matchen van passend onderwijs (ApplicationComponent) Samenwerking- sverband passend onderwijs systeem Het bepalen en bijstellen van de gewenste (levenslange) leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsinstelling en over de grenzen van onderwijsinstellingen heen. (BusinessFunction) Leerrouteplann- ing Resultaatgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens resultaat]] (BusinessObject) Aanvullende resultaatgegev- ens Virtueel leerlingadministratiesysteem van een [[onderwijsinstelling]]. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem Het doen instromen, doorstromen en uitstromen binnen het onderwijsdomein van onderwijsvolgers. (BusinessFunction) Instroom, doorstroom en uitstroom Gegevens over de zorg voor en begeleiding van onderwijsvolgers (BusinessObject) Zorg- en begeleidingsg- egevens Resultaatgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegeven- s resultaat Persoonsgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens persoon]] (BusinessObject) Aanvullende persoonsgege- vens BusinessInteraction Aanmelden en inschrijven Een systeem waarbij het overstapdossier van een leerling wordt bijgehouden in het kader van passend onderwijs. (ApplicationComponent) Regionaal platform InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 07-03-2022 03:49:54 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2022 03:49:54 CET


Komt voor in andere modellen
Details OSO Gegevensset en profielen
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-64222237-63b8-42f3-a361-4ea437b8e216
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-64222237-63b8-42f3-a361-4ea437b8e216
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : OSO Gegevensset en profielen