Sectorraad

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector.
Werkingsgebied  : Sector PO,Sector VO,Sector BVE,Sector HO
Type  : Rol

Toegewezen aan processenHeeft zeggenschappen overWordt vervuld doorGerelateerde KOI-begrippen


Meer informatie
ROSA
Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. (BusinessRole) Sectorraad De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO BusinessRole Onderwijsinste- lling BusinessObject Rapportage horizontale verantwoording De Vereniging Hogescholen is de belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen (BusinessActor) Vereniging Hogescholen Centrale indicatoren worden vastgesteld op basis van cijfers die centraal beschikbaar zijn. (BusinessObject) Centrale indicatoren Instellingen kunnen met een toelichting bepaalde cijfers en feiten verklaren of verduidelijken (BusinessObject) Indicatortoelic- hting Halfproducten worden gebruikt bij de berekening van [[eindproducten]], zoals horizontale-verantwoordingsindicatoren en doorstroomrapportages. (BusinessObject) Halfproducten De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. (BusinessActor) MBO Raad De VO-raad is een vereniging van schoolbesturen en ruim scholen in het voortgezet onderwijs. (BusinessActor) VO-raad De AOC Raad is de netwerkorganisatie van alle AOC's en verzorgt de belangenbehartiging voor het groene onderwijs. (BusinessActor) AOC Raad Meetbaar fenomeen met een signalerende functie (BusinessObject) Indicatoren De VSNU, vereniging van universiteiten, behartigt de belangen van de universiteiten naar kabinet, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties. (BusinessActor) VSNU Decentrale indicatoren zijn indicatoren waarvan de invulling door instellingen zelf wordt verzorgd. (BusinessObject) Decentrale indicatoren BusinessProcess Opstellen doorstroomrap- portages BusinessObject Doorstroomra- pportage BusinessProcess Berekenen centrale indicatoren o.b.v. halfproducten De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. (BusinessActor) PO-Raad BusinessProcess Rapporteren horizontale verantwoording BusinessProcess Verzamelen indicatoren AssociationRelationship 22 AssociationRelationship 22 AssociationRelationship 4 AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship R AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 06-03-2022 09:49:58 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 09:49:58 CET


Komt voor in
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Sectorraad
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : Id-6a9159d5-2767-42b8-a857-6c1f6fde5f29
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-6a9159d5-2767-42b8-a857-6c1f6fde5f29
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Sectorraad