id-6ddea6e0-4396-45ae-a9f3-21f3fe8e38ea

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-relatie id-6ddea6e0-4396-45ae-a9f3-21f3fe8e38ea
ArchiMate_AggregationRelationship.png
Relatietype  : 
Relatie-id  : Id-6ddea6e0-4396-45ae-a9f3-21f3fe8e38ea
ArchiMate-model  : id-11900666-18b8-4fa0-a0ea-9545b2f0fa78
Vanaf  : id-310318f1-90b4-4433-9fce-20e420333071 (BusinessFunction)
Naar  : id-8bd8d8a9-eea6-4a6e-b574-467adae3afd3 (BusinessInteraction)
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Bij de analyse van de afname zijn, afhankelijk van de gekozen toets- of oefenvorm, een of meer soorten uitvoeringsresultaten betrokken: - De afnamerespons, waarin het resultaat van een digitale opdracht, toets, oefening en het gedrag c.q. de interactie van de onderwijsvolger met de digitale opdracht etc. is vastgelegd - Het proces verbaal waarin de gebeurtenissen en gedragingen in de fysieke wereld ten tijde van de uitvoering zijn vastgelegd - Het (digitale) werkproduct waarin artefacten zijn verzameld die in het kader van een onderwijsactiviteit zijn gemaakt, zoals verslagen, rapporten en werkstukken De analyse kent de volgende deelprocessen: - Het nakijken van antwoorden - Het bepalen van score - Het bepalen van betekenis - Analyseren van de kwaliteit van de gegevens De eerste drie (niet noodzakelijkerwijs allemaal of in deze volgorde te doorlopen) deelprocessen dragen alle bij aan de totstandkoming van de resultaten. Het vierde deelproces zegt iets over de mogelijke interpretatie van de resultaten. De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt. (BusinessInteraction) Analyse van deafname BusinessFunction Oefenen, toetsen en examineren AggregationRelationship Deze svg is op 23-11-2022 12:54:01 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 23-11-2022 12:54:01 CET