Basisregistratie onderwijsvolgers

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Basisregistratie onderwijsvolgers


Overzicht
Het Basisregister Onderwijs (BRON) bevat in- en uitschrijvingsgegevens, examen- en diplomagegevens van bekostigde instellingen in het voortgezet onderwijs en de sector beroeps- en volwasseneneducatie. Gekoppeld aan het onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer leveren de instellingen deze gegevens elektronisch aan bij DUO. DUO registreert ze in BRON. DUO levert de gegevens vervolgens door aan partijen die hier volgens de wet gebruik van mogen maken voor de uitvoering van hun taken. Voorbeelden zijn het ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten. BRON bevat de gegevens met teldatum 1 oktober van het betreffende schooljaar. Op 15 oktober moeten de scholen alle inschrijfgegevens hebben aangeleverd. Na 15 oktober worden alleen nog de mutaties doorgegeven. Op 1 juli maakt de accountantsverklaring de BRON-registratie definitief. Op basis hiervan stelt DUO de bekostiging vast voor het betreffende schooljaar. Zowel 15 oktober als 1 juli zijn relevante peildata voor de RMC-functie voor gemeenten. (ApplicationComponent) BRON ApplicationComponent Basisregistratie onderwijsvolgers BRON HO staat voor Basis Register Onderwijs (BRON) Hoger Onderwijs. BRON HO is een ketenproces waarbij de inschrijvingen en diploma's van studenten in het Hoger Onderwijs worden vastgelegd in registers bij DUO. Deze inschrijvingen en behaalde diploma's zijn de basis voor de bekostiging van de hoger onderwijsinstellingen. De gegevensuitwisseling gaat op basis van het persoonsgebonden nummer wat in veel gevallen het Burger Service Nummer (BSN) is. De gegevens die nodig zijn om onder andere de bekostiging vast te stellen, worden opgenomen in verschillende registers die DUO beheert. De belangrijkste registers zijn: * Onderwijsdeelname HO (OD-HO) * Onderwijsresultaten HO (OR-HO) (ApplicationComponent) BRON HO ApplicationComponent BRON MBO Het Basisregister Onderwijs bevat gegevens over de in- en uitschrijving van leerlingen, en over examens en diploma's. De gegevens in BRON worden gebruikt om te bekostigen, voor het uitoefenen van toezicht en om beleidsinformatie te genereren. (ApplicationComponent) BRON PO ApplicationComponent BRON VO Uitwisseling van doorstroomgegevens naar het vervolgonderwijs. (Requirement) Doorstroommonitor (DSM) Onderwijsspecifieke variant van de overheidsbrede afspraak Digikoppeling. Edukoppeling beschrijft de transactiestandaard voor elektronische informatie-uitwisseling in het onderwijs. (Requirement) Edukoppeling Transactiestandaard ApplicationService Registratie basisgegevens onderwijsvolgers BusinessProcess Beheren sectorale basisgegevens BusinessProcess Voorbereiden doorstroomhalfproduc- ten RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 05-06-2021 23:57:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2021 23:57:50 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails Basisregistratie onderwijsvolgers
View-id  : Id-700df27c-f8f3-4ddc-ab4f-e8b5513184ab
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Basisregistratie onderwijsvolgers