Serviceregister

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
Een register waar door onderwijsinstellingen gecontracteerde leveranciers voor hun (SaaS) diensten aangeven wat de eindpunten zijn van door hun systemen voor diensten voor die onderwijsinstellingen. Ook landelijke en andere diensten kunnen in potentie hier hun eindpunten registreren.
Type  :  Referentiecomponent
Beschrijving laatste wijziging  :  ROSA Revisie
Datum laatste wijziging  :  20220810

Zie Referentiecomponenten voor een overzicht van alle gegevenssoorten

Deze referentiecomponent komt voor in de volgende scenario's:

Komt voor inScenariotype
Gegevensuitwisseling met een serviceregisterPatroonuitwerking

De referentiecomponent Serviceregister:

Benadert Gegevenssoorten

geen

Ondersteunt Ketenprocesstappen

geen

Wordt gerealiseerd door Ketenvoorzieningen

KetenvoorzieningBeschrijving
Onderwijs serviceregisterLandelijk register voor het vastleggen en opvragen van mandaterings- en routeringsinformatie voor berichtuitwisseling binnen het onderwijs.

Dient te voldoen aan ontwerpkaders

OntwerpkaderBeschrijving
Serviceinformatie wordt samenhangend beschikbaar gesteldInformatie over wie services waar aanbiedt en wie daar gebruik van mogen maken, wordt samenhangend beschikbaar gesteld.


Meer informatie
ROSA
Een register waar door onderwijsinstellingen gecontracteerde leveranciers voor hun (SaaS) diensten aangeven wat de eindpunten zijn van door hun systemen voor diensten voor die onderwijsinstellingen. Ook landelijke en andere diensten kunnen in potentie hier hun eindpunten registreren. (ApplicationComponent) Serviceregister BusinessProcess Registreren service Om gegevens uit te kunnen wisselen is het nodig te weten waarheen gegevens gezonden moeten worden en of hier toestemming (autorisatie) voor is. Hoe weet je dat? Een manier om dit te doen is om gebruik te maken van handmatige acties, bijvoorbeeld door het opsturen van aansluitinformatie per post, per e-mail of het ophalen uit een digitale ruimte. Deze manier is echter foutgevoelig en kostbaar omdat het menselijk handelen vereist, met name als de aansluitgegevens en/of autorisatiegegevens vaker wisselen, bijvoorbeeld omdat nieuwe versies van diensten uitkomen of er van dienstverlener wordt gewisseld. Een ander nadeel is dat bij veranderingen alle afnemers op de hoogte gesteld moeten worden. Niet alleen is dit veel werk, het vereist bovendien dienstverleners en dienstafnemers elkaar kennen, wat niet altijd wenselijk is vanuit concurrentieoogpunt. Tenslotte is een nadeel dat er moeilijk inzicht te verkrijgen is in welke diensten beschikbaar zijn en welke autorisaties er gelden. Dit bemoeilijkt onder andere hergebruik en rapportage over diensten. Een oplossing hiervoor is gebruik te maken van een centraal serviceregister, een voorziening waarin de voor uitwisselingen benodigde contactinformatie ligt opgeslagen. Een register profiteert van het uitgangspunt (principe) van eenmalige opslag en meervoudig gebruik van data. In een serviceregister kunnen partijen aansluitinformatie opslaan over hun eigen diensten en aansluitinformatie vinden van andere dienstleveranciers met wie een uitwisseling tot stand moet worden gebracht. De informatie kan technische informatie bevatten benodigd voor het kunnen verzenden van de berichten, zoals het adres (endpoint) waar een dienst gevonden kan worden of het format van de gegevens en het gebruikte profiel (bijvoorbeeld REST of SOAP), maar ook informatie over onder welke voorwaarden de dienst gebruikt kan worden. Denk aan bijvoorbeeld contractuele voorwaarden of kosten van het gebruik van een dienst. Een register kan faciliteiten bieden voor authenticatie, zodat alleen bevoegden bepaalde informatie kunnen benaderen. (Grouping) Gegevensuitw- isseling met een serviceregister Landelijk register voor het vastleggen en opvragen van mandaterings- en routeringsinformatie voor berichtuitwisseling binnen het onderwijs. (ApplicationComponent) Onderwijs serviceregister Informatie over wie services waar aanbiedt en wie daar gebruik van mogen maken, wordt samenhangend beschikbaar gesteld. (Requirement) Serviceinform- atie wordt samenhangen- d beschikbaar gesteld Grouping Inrichten gegevensinter- actie De dienstbeheerder registreert welke diensten bestaan en welke koppelvlakken bij deze diensten mogelijk zijn zodat hieraan eindpunten en mandaten gekoppeld kunnen worden (BusinessRole) Dienstbeheerd- er ServingRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship beheert Deze svg is op 11-04-2024 22:00:01 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-04-2024 22:00:01 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Serviceregister
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-76a55bbb-97b8-4a2b-bbcb-62ddffe6c13b
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-76a55bbb-97b8-4a2b-bbcb-62ddffe6c13b
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Serviceregister