DUO

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering.
Type  : Actor

Vervult rolVia rol toegewezen aan processen


Meer informatie
ROSA
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO BusinessRole Onderwijsinste- lling Gemeentelijke leerplichtambtenaren (BusinessRole) Bureau leerplicht Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. (BusinessRole) Sectorraad De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen (BusinessActor) Inspectie van het Onderwijs BusinessRole Gemeente BusinessProcess Uitvoeren logistiek centrale examens BusinessProcess Beheren sectorale basisgegevens Het Ministerie van OCW bestaat uit verschillende onderdelen. Voor het onderwijs zijn relevant: het [[Kerndepartement OCW]], [[DUO]] en de [[Inspectie van het Onderwijs]]. (BusinessActor) Ministerie van OCW BusinessProcess Uitvoeren studiefinancier- ing BusinessProcess Informatie verstrekken BusinessProcess Bekostigen onderwijsinstell- ingen BusinessProcess Afnemen staatsexamens AssociationRelationship 2 AssociationRelationship 20 AssociationRelationship 22 AssociationRelationship 22 AssociationRelationship 3 AssociationRelationship 33 AssociationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 08-03-2022 07:21:45 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 08-03-2022 07:21:45 CET


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details DUO
ArchiMate_Actor.png
Elementtype  : BusinessActor
Element-id  : Id-77b9efa9-9aa4-4127-84b4-79be75908667
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-77b9efa9-9aa4-4127-84b4-79be75908667
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : DUO