Governance

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
Het ontwerpgebied Governance omvat ontwerpkaders gericht op de governance van ketenafspraken en -voorzieningen.
Type  :  Ontwerpgebied

Doelen


Principes

PrincipeStelling
Afsprakenstelsels hebben een modulair karakter
Afsprakenstelsels hebben een open karakter
Afsprakenstelsels regelen gebruik van gegevens
Alle belangen worden afgewogenAlle belangen worden afgewogen
Governancestructuur passend bij de ketenafspraakDe gehanteerde governancestructuur moet passend zijn voor de ketenafspraak en diens belanghebbenden.
Projectresultaten bestendigd in beheerorganisatieProjectresultaten bestendigd in beheerorganisatie
Structuur en organisatie zijn congruentStructuur en organisatie zijn congruent

Ontwerpkaders

OntwerpkaderStelling
AccreditatieBinnen het afsprakenstelsel is er een aparte rol voor het beheer van de afspraak en het toelaten (accrediteren) van deelnemers die de digitale identiteitsinfrastructuur realiseren.
Afspraken over bewaartermijnenBinnen het afsprakenstelsel zijn afspraken gemaakt over bewaartermijnen van persoonsgegevens.
Alle belangen in kaartHet is duidelijk welke belanghebbenden bij de ketenafspraak betrokken zijn, en wat hun belangen zijn.
Betrokken belanghebbendenVoor alle belanghebbenden is vastgesteld hoe zij betrokken kunnen zijn bij beheer en (door)ontwikkeling van (de voor hen relevante onderdelen van) de ketenafspraak.
Bewaak relaties met andere afsprakenHet is bekend welke gerelateerde ketenafspraken er zijn en hoe afstemming met die gerelateerde ketenafspraken is georganiseerd.
Deelname op basis van gelijkwaardigheidIn het afsprakenstelsel interacteren natuurlijke personen (dienstafnemer) en rechtspersonen (dienstaanbieder) op basis van gelijkwaardigheid. Partijen betrokken bij een uitwisseling kunnen elkaars identiteiten verifiëren.
Gebruik toepassingspatronenEen afsprakenstelsel past één of meerdere toepassingspatronen toe.
Geclusterde belanghebbendenVoor iedere belanghebbende is in beeld op welk onderdeel en/of niveau van de ketenafspraak zij welk belang hebben.
Recht doen aan verschillen in dynamiek en betrokkenheidOverlegstructuren en andere governanceaspecten worden zo ingericht dat recht gedaan wordt aan verschillen in dynamiek in en betrokkenheid bij onderdelen van de ketenafspraak.
Transparantie over deelnameEr is transparantie rond deelnemers en afnemers van het afsprakenstelsel.
View
ROSA

Het ontwerpgebied ''Governance'' omvat ontwerpkaders gericht op de governance van ketenafspraken en -voorzieningen. (Grouping) Governance Het is duidelijk welke belanghebbenden bij de ketenafspraak betrokken zijn, en wat hun belangen zijn. (Requirement) Alle belangen in kaart Voor iedere belanghebbende is in beeld op welk onderdeel en/of niveau van de ketenafspraak zij welk belang hebben. (Requirement) Geclusterde belanghebbenden Voor alle belanghebbenden is vastgesteld hoe zij betrokken kunnen zijn bij beheer en (door)ontwikkeling van (de voor hen relevante onderdelen van) de ketenafspraak. (Requirement) Betrokken belanghebbenden Overlegstructuren en andere governanceaspecten worden zo ingericht dat recht gedaan wordt aan verschillen in dynamiek in en betrokkenheid bij onderdelen van de ketenafspraak. (Requirement) Recht doen aan verschillen in dynamiek en betrokkenheid Het is bekend welke gerelateerde ketenafspraken er zijn en hoe afstemming met die gerelateerde ketenafspraken is georganiseerd. (Requirement) Bewaak relaties met andere afspraken De gehanteerde governancestructuur moet passend zijn voor de ketenafspraak en diens belanghebbenden. (Principle) Governancestructuur passend bij de ketenafspraak Alle belangen worden afgewogen (Principle) Alle belangen worden afgewogen Structuur en organisatie zijn congruent (Principle) Structuur en organisatie zijn congruent Projectresultaten bestendigd in beheerorganisatie (Principle) Projectresultaten bestendigd in beheerorganisatie In het afsprakenstelsel interacteren natuurlijke personen (dienstafnemer) en rechtspersonen (dienstaanbieder) op basis van gelijkwaardigheid. Partijen betrokken bij een uitwisseling kunnen elkaars identiteiten verifiëren. (Requirement) Deelname op basis van gelijkwaardigheid Principle Afsprakenstelsels hebben een open karakter Principle Afsprakenstelsels hebben een modulair karakter Binnen het afsprakenstelsel is er een aparte rol voor het beheer van de afspraak en het toelaten (accrediteren) van deelnemers die de digitale identiteitsinfrastructuur realiseren. (Requirement) Accreditatie Er is transparantie rond deelnemers en afnemers van het afsprakenstelsel. (Requirement) Transparantie over deelname Een afsprakenstelsel past één of meerdere toepassingspatronen toe. (Requirement) Gebruik toepassingspatronen Bovensectorale samenwerking heeft betrekking op het bevorderen van de samenwerking tussen partijen in verschillende onderwijssectoren. (Driver) Bovensectorale samenwerking De mate waarin inrichtingsopties zoals patronen onderling vergelijkbaar zijn (Goal) Vergelijkbaarheid We streven naar een betere afstemming en meer gemeenschappelijkheid in de informatiehuishouding van de administratieve ketenprocessen. (Goal) Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding Ketensamenwerkingen hanteren een stelsel van afspraken op juridisch, organisatorisch, financieel, communicatief, semantisch en/of technisch gebied, zodat ketenpartners op een veilige en efficiënte manier kunnen samenwerken. (Principle) Ketensamenwerkingen hanteren een passend afsprakenstelsel InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 11-04-2024 19:35:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-04-2024 19:35:27 CEST
Toon de view op ware grootte
Meer informatie
ROSA
Het ontwerpgebied ''Governance'' omvat ontwerpkaders gericht op de governance van ketenafspraken en -voorzieningen. (Grouping) Governance Principle Afsprakenstel- sels hebben een open karakter Voor iedere belanghebbende is in beeld op welk onderdeel en/of niveau van de ketenafspraak zij welk belang hebben. (Requirement) Geclusterde belanghebben- den Een afsprakenstelsel past één of meerdere toepassingspatronen toe. (Requirement) Gebruik toepassingspa- tronen Binnen het afsprakenstelsel zijn afspraken gemaakt over bewaartermijnen van persoonsgegevens. (Requirement) Afspraken over bewaartermijn- en Alle belangen worden afgewogen (Principle) Alle belangen worden afgewogen Er is transparantie rond deelnemers en afnemers van het afsprakenstelsel. (Requirement) Transparantie over deelname Het is duidelijk welke belanghebbenden bij de ketenafspraak betrokken zijn, en wat hun belangen zijn. (Requirement) Alle belangen in kaart In het afsprakenstelsel interacteren natuurlijke personen (dienstafnemer) en rechtspersonen (dienstaanbieder) op basis van gelijkwaardigheid. Partijen betrokken bij een uitwisseling kunnen elkaars identiteiten verifiëren. (Requirement) Deelname op basis van gelijkwaardigh- eid Het is bekend welke gerelateerde ketenafspraken er zijn en hoe afstemming met die gerelateerde ketenafspraken is georganiseerd. (Requirement) Bewaak relaties met andere afspraken Structuur en organisatie zijn congruent (Principle) Structuur en organisatie zijn congruent Projectresultaten bestendigd in beheerorganisatie (Principle) Projectresultat- en bestendigd in beheerorganis- atie Principle Afsprakenstel- sels regelen gebruik van gegevens Voor alle belanghebbenden is vastgesteld hoe zij betrokken kunnen zijn bij beheer en (door)ontwikkeling van (de voor hen relevante onderdelen van) de ketenafspraak. (Requirement) Betrokken belanghebben- den Binnen het afsprakenstelsel is er een aparte rol voor het beheer van de afspraak en het toelaten (accrediteren) van deelnemers die de digitale identiteitsinfrastructuur realiseren. (Requirement) Accreditatie Principle Afsprakenstel- sels hebben een modulair karakter De gehanteerde governancestructuur moet passend zijn voor de ketenafspraak en diens belanghebbenden. (Principle) Governancest- ructuur passend bij de ketenafspraak Overlegstructuren en andere governanceaspecten worden zo ingericht dat recht gedaan wordt aan verschillen in dynamiek in en betrokkenheid bij onderdelen van de ketenafspraak. (Requirement) Recht doen aan verschillen in dynamiek en betrokkenheid AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 11-04-2024 19:35:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-04-2024 19:35:27 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Governance
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-7e37725cedb847ecb796d89fdd496a66
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-7e37725cedb847ecb796d89fdd496a66
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Governance