Effectieve ketengovernance

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA (Revisie) > Groupings > Effectieve ketengovernance
Overzicht
Het ontwerpgebied Governance omvat ontwerpkaders gericht op de governance van ketenafspraken en -voorzieningen.
Type  :  Ontwerpgebied

Doelen

DoelStelling
Effectieve ketengovernanceGovernance draagt bij aan het bereiken van de doelen van een ketenafspraak tegen acceptabele risico’s.

Principes

PrincipeStelling
Alle belangen worden afgewogenAlle belangen worden afgewogen
Governancestructuur passend bij de ketenafspraakDe gehanteerde governancestructuur moet passend zijn voor de ketenafspraak en diens belanghebbenden.
Projectresultaten bestendigd in beheerorganisatieProjectresultaten bestendigd in beheerorganisatie
Structuur en organisatie zijn congruentStructuur en organisatie zijn congruent

Ontwerpkaders

OntwerpkaderStelling
Alle belangen in kaartHet is duidelijk welke belanghebbenden bij de ketenafspraak betrokken zijn, en wat hun belangen zijn.
Betrokken belanghebbendenVoor alle belanghebbenden is vastgesteld hoe zij betrokken kunnen zijn bij beheer en (door)ontwikkeling van (de voor hen relevante onderdelen van) de ketenafspraak.
Bewaak relaties met andere afsprakenHet is bekend welke gerelateerde ketenafspraken er zijn en hoe afstemming met die gerelateerde ketenafspraken is georganiseerd.
Geclusterde belanghebbendenVoor iedere belanghebbende is in beeld op welk onderdeel en/of niveau van de ketenafspraak zij welk belang hebben.
Recht doen aan verschillen in dynamiek en betrokkenheidOverlegstructuren en andere governanceaspecten worden zo ingericht dat recht gedaan wordt aan verschillen in dynamiek in en betrokkenheid bij onderdelen van de ketenafspraak.
View
ROSA (Revisie)

Het ontwerpgebied ''Governance'' omvat ontwerpkaders gericht op de governance van ketenafspraken en -voorzieningen. (Grouping) Effectieve ketengovernance Het is duidelijk welke belanghebbenden bij de ketenafspraak betrokken zijn, en wat hun belangen zijn. (Requirement) Alle belangen in kaart Voor iedere belanghebbende is in beeld op welk onderdeel en/of niveau van de ketenafspraak zij welk belang hebben. (Requirement) Geclusterde belanghebbenden Voor alle belanghebbenden is vastgesteld hoe zij betrokken kunnen zijn bij beheer en (door)ontwikkeling van (de voor hen relevante onderdelen van) de ketenafspraak. (Requirement) Betrokken belanghebbenden Overlegstructuren en andere governanceaspecten worden zo ingericht dat recht gedaan wordt aan verschillen in dynamiek in en betrokkenheid bij onderdelen van de ketenafspraak. (Requirement) Recht doen aan verschillen in dynamiek en betrokkenheid Het is bekend welke gerelateerde ketenafspraken er zijn en hoe afstemming met die gerelateerde ketenafspraken is georganiseerd. (Requirement) Bewaak relaties met andere afspraken Governance draagt bij aan het bereiken van de doelen van een ketenafspraak tegen acceptabele risico’s. (Goal) Effectieve ketengovernance De gehanteerde governancestructuur moet passend zijn voor de ketenafspraak en diens belanghebbenden. (Principle) Governancestructuur passend bij de ketenafspraak Alle belangen worden afgewogen (Principle) Alle belangen worden afgewogen Structuur en organisatie zijn congruent (Principle) Structuur en organisatie zijn congruent Projectresultaten bestendigd in beheerorganisatie (Principle) Projectresultaten bestendigd in beheerorganisatie Bovensectorale samenwerking heeft betrekking op het bevorderen van de samenwerking tussen partijen in verschillende onderwijssectoren. (Driver) Bovensectorale samenwerking InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 23-11-2022 12:55:50 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 23-11-2022 12:55:50 CET
Meer informatie
ROSA (Revisie)
Het ontwerpgebied ''Governance'' omvat ontwerpkaders gericht op de governance van ketenafspraken en -voorzieningen. (Grouping) Effectieve ketengovernan- ce Voor iedere belanghebbende is in beeld op welk onderdeel en/of niveau van de ketenafspraak zij welk belang hebben. (Requirement) Geclusterde belanghebben- den Alle belangen worden afgewogen (Principle) Alle belangen worden afgewogen Governance draagt bij aan het bereiken van de doelen van een ketenafspraak tegen acceptabele risico’s. (Goal) Effectieve ketengovernan- ce Het is duidelijk welke belanghebbenden bij de ketenafspraak betrokken zijn, en wat hun belangen zijn. (Requirement) Alle belangen in kaart Het is bekend welke gerelateerde ketenafspraken er zijn en hoe afstemming met die gerelateerde ketenafspraken is georganiseerd. (Requirement) Bewaak relaties met andere afspraken Structuur en organisatie zijn congruent (Principle) Structuur en organisatie zijn congruent Projectresultaten bestendigd in beheerorganisatie (Principle) Projectresultat- en bestendigd in beheerorganis- atie Voor alle belanghebbenden is vastgesteld hoe zij betrokken kunnen zijn bij beheer en (door)ontwikkeling van (de voor hen relevante onderdelen van) de ketenafspraak. (Requirement) Betrokken belanghebben- den De gehanteerde governancestructuur moet passend zijn voor de ketenafspraak en diens belanghebbenden. (Principle) Governancestr- uctuur passendbij de ketenafspraak Overlegstructuren en andere governanceaspecten worden zo ingericht dat recht gedaan wordt aan verschillen in dynamiek in en betrokkenheid bij onderdelen van de ketenafspraak. (Requirement) Recht doen aan verschillen in dynamiek enbetrokkenhe- id AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 23-11-2022 12:55:51 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 23-11-2022 12:55:51 CET


Komt voor in andere modellen
Details Effectieve ketengovernance
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-7e37725cedb847ecb796d89fdd496a66
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-7e37725cedb847ecb796d89fdd496a66
ArchiMate-model  : ROSA (Revisie)
Label  : Effectieve ketengovernance