Afspraak

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Een Afspraak is een concrete (ketenbreed) overeengekomen uitspraak waar alle partijen die zich comitteren aan ROSA zich aan houden. Afspraken hebben concreet de vorm van ontwerpkaders of standaarden. Afspraken zijn in lijn met de principes en bepalen de set aan voorschriften waar functionaliteiten, referentiecomponenten en applicaties aan moeten voldoen. Een architectuurscan zal gerealiseerde applicaties en gegevenssets vergelijken met de toepasselijke afspraken.
Type  : Metamodel


Meer informatie
ROSA
Een Afspraak is een concrete (ketenbreed) overeengekomen uitspraak waar alle partijen die zich comitteren aan ROSA zich aan houden. Afspraken hebben concreet de vorm van ontwerpkaders of standaarden. Afspraken zijn in lijn met de principes en bepalen de set aan voorschriften waar functionaliteiten, referentiecomponenten en applicaties aan moeten voldoen. Een architectuurscan zal gerealiseerde applicaties en gegevenssets vergelijken met de toepasselijke afspraken. (Requirement) Afspraak Het beleid en de doelstellingen die geformuleerd zijn door onderwijspartijen (onder andere sectorraden, OCW, ketenpartijen, Surf, Kennisnet). Hieronder vallen bijvoorbeeld (lange termijn) beleidsplannen en doelstellingen, op gebieden zoals standaardisatie en privacy bescherming. Beleid en doelstellingen zijn in lijn met de (lange termijn) visie van de respectievelijke organisaties en voldoen aan (implementeren) wetgeving. Concrete uitwerkingen van beleid en doelstellingen zijn afspraken zoals standaarden en ontwerpkaders. ==Attributen== * Stelling * Rationale * Implicaties * Toepassingsgebied (Goal) Beleid en doelstellingen Standaarden helpen uitwisseling van gegevens tussen systemen makkelijker, sneller en vollediger te maken. Door binnen het veld de zelfde standaarden te gebruiken, wordt deze uitwisseling efficiënter. ==Attributen== * Toelichting * Externe verwijzing * Beheerder * Werkingsgebied * Toepassingsgebied (Requirement) Standaard De architectuur bevat principes die in lijn zijn met beleid en doelstelling, waarmee consistentie en samenhang in de keten wordt nagestreefd. ==Attributen== * Stelling * Rationale * Implicaties * Toepassingsgebied (Principle) Principe Grouping Ontwerpgebied Een Ontwerpkader is een maatregel op een bepaald gebied, die aangeeft hoe informatiesystemen en informatieuitwisseling op dit gebied ingericht zou moeten worden om aan de doelen en principes van ROSA te voldoen. ==Attributen== * Stelling * Rationale * Implicaties * Toepassingsgebied (Requirement) Ontwerpkader InfluenceRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 09-03-2022 14:58:52 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-03-2022 14:58:52 CET


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Afspraak
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-826e3f2f-522d-4fd3-a2e9-b4aeba2cf829
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-826e3f2f-522d-4fd3-a2e9-b4aeba2cf829
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Afspraak