Afspraak

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
Overeenkomst binnen een bepaalde context over de inrichting en het toepassen van bepaalde voorzieningen en/of standaarden.
Toelichting  :  Afspraken hebben in de context van de ROSA de vorm van ontwerpkaders of standaarden die generiek van toepassing zijn. Afspraken zijn in lijn met de principes en bepalen de set aan voorschriften waar functionaliteiten, referentiecomponenten en applicaties aan moeten voldoen. Een architectuurscan zal gerealiseerde applicaties en gegevenssets vergelijken met de toepasselijke afspraken. Voor een ketensamenwerking worden afspraken gebundeld in een zogeheten afsprakenstelsel.
Type  :  Metamodel
ROSA Begrippenkader  :  https://rosa.wikixl.nl/index.php/436d080a-df02-4122-a93a-7420a2fedcc7
Externe informatie  :  https://rosa.wikixl.nl/index.php/Afspraken
Datum laatste wijziging  :  07-06-2023
Beschrijving laatste wijziging  :  Beschrijving in lijn gebracht met begrip uit ROSA Begrippenkader


Meer informatie
ROSA
Overeenkomst binnen een bepaalde context over de inrichting en het toepassen van bepaalde voorzieningen en/of standaarden. (Requirement) Afspraak Laag 1: Grondslagenlaag (onderdeel van het NORA Vijflaagsmodel); Deze laag bevat alle wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn op onze vraagstukken en projecten. (Grouping) Grondslagenla- ag Een te onderscheiden onderdeel van een overkoepelend ketenproces. (BusinessInteraction) Ketenprocesst- ap Het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van het onderwijs. (Grouping) Gemeenschap- pelijke informatievoor- ziening Een zelfstandige eenheid van informatie die betekenis heeft en daardoor bruikbaar c.q. van belang is binnen een bepaalde context. (BusinessObject) Informatieobje- ct Een organisatie-overstijgend informatiesysteem dat deel uitmaakt van of ondersteuning biedt aan een ketensamenwerking, dat deel uitmaakt van een patroon dat een ondersteunend proces realiseert of dat ondersteuning biedt aan een bedrijfsproces of eigen voorziening. (ApplicationComponent) Ketenvoorzien- ing Herhaalde opeenvolging van één of meer ondersteunende processen waarmee standaardoplossingen worden aangeboden. (Product) Patroon Een specifieke invulling van een ketenproces, waarin sprake is van het afhandelen van minimaal een ketenprocesstap in de vorm van een interactie tussen twee of meer ketenpartners. (Product) Ketensamenw- erking AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 16-04-2024 13:33:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 16-04-2024 13:33:00 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Afspraak
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-826e3f2f-522d-4fd3-a2e9-b4aeba2cf829
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-826e3f2f-522d-4fd3-a2e9-b4aeba2cf829
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Afspraak