Afspeelomgeving digitaal leermateriaal

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > ApplicationComponents > Afspeelomgeving digitaal leermateriaal
Overzicht
Een omgeving voor de onderwijsvolger waar een digitaal leermiddel in wordt afgespeeld. Kan een Elektronische leeromgeving (ELO) zijn.
Type  : Referentiecomponent

GebruikersProcessenStandaardenGegevenssoortenBekende implementaties
Meer informatie
Examineren toetsen oefenen
Tool waarmee oefeningen, toetsen, examens kunnen worden afgenomen en waarmee responses kunnen worden vastgelegd. Extra features: - beveiligd tegen stroomuitval - beveiligd netwerk - beveiligd tegen additionele software opstarten Dit bouwblok biedt de volgende diensten: Stellen van vragen Vastleggen van (gefixeerde) antwoorden Loggen van de handelingen van een kandidaat tijdens het examen Controleren en bewaken van de afname (dashboard) Verslaglegging van een examen (proces-verbaal) Het vastleggen van gegevens over de examenafname (welke kandidaat heeft wanneer, in welke locatie, voor welk vak, welke examenversie gedaan). DUO Informatie-architectuur examens (ApplicationComponent) Afspeelomgevi- ng digitaal leermateriaal Het uitvoeren van de oefening, toets of examen in de afspeelomgeving, en indien van toepassing zien van de resultaten. (BusinessProcess) Toets, oefeningof examen uitvoeren Uitvoeren van het besluit van de Commissie van Beroep of andere instantie van beroep. (BusinessProcess) Het verwerken van beroep en bezwaar t.a.v. vastgestelde resultaten ApplicationComponent Electronische leeromgeving (ELO) Het proces verbaal, het materiaal, de afnameongeving en het analyseproces onderzoeken en vaststellen of de examenafname en bepaling van het resultaat reglementair was (BusinessProcess) Vaststellen dat resultaten correct en op de juiste manier tot stand zijn gekomen Dit bouwblok biedt de volgende diensten: afnamen op de dag zelf vrij te geven, het one time password (OTP) op te vragen de afname te begeleiden door: Indien nodig de afnames centraal te starten De afname tijdelijk te staken Kandidaten te verhuizen naar nieuwe afnamedevice Een afname te blokkeren Een afname na blokkade weer vrij te geven Opmaken van een proces verbaal. (Facet) Stellen van vragen Vastleggen van (gefixeerde) antwoorden Loggen van de handelingen van een kandidaat tijdens het examen Controleren en bewaken van de afname (dashboard) Verslaglegging van een examen (proces-verbaal) Het vastleggen van gegevens over de examenafname (welke kandidaat heeft wanneer, in welke locatie, voor welk vak, welke examenversie gedaan). (DUO Informatie-architectuur examens) (ApplicationComponent) Digitaal toetssysteem Requirement IMS LTI Bij het nakijken van het uitvoeringsresultaat wordt bepaald in hoeverre een door de onderwijsvolger geproduceerd resultaat (zoals beantwoording van een vraag of de inhoud van een werkstuk) voldoet aan de correctievoorschriften. In sommige gevallen, zoals bij een digitale multiple choice toets, kan de correctie volledig automatisch plaatsvinden. In andere gevallen, zoals bij open vragen of werkstukken, vindt de correctie (deels) handmatig plaats. Bij het nakijken van teksten kan tevens sprake zijn van plagiaatcontrole, bijvoorbeeld als het teksten van belangrijke werkstukken zijn die buiten een gecontroleerde omgeving (als thuisopdracht) tot stand zijn gekomen. Bij sommige oefeningen, toetsen en examens kan het nakijken nauw geïntegreerd zijn (lees: tegelijkertijd plaatsvinden met) de afname. (BusinessProcess) Nakijken van uitvoeringsres- ultaat Verzameling van technische en organisatorische maatregelen om de afname van toetsen, oefeningen of examens vrij van ongewenste externe invloeden te laten plaatsvinden (ApplicationService) Beveiliging afspeelomgevi- ng Voorziet in de mogelijkheid om de resultaten, de gemaakte afnames en openbare items in te zien (BusinessProcess) Inzage geven Proces om het afnemen van toetsen vrij van ongewenste externe invloeden te laten plaatsvinden. (BusinessProcess) Veilig en correct afnemen van toets of examen ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 07-03-2022 03:44:56 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2022 03:44:56 CET
ROSA


Details Afspeelomgeving digitaal leermateriaal
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-854abdd5-f84e-4345-8ed7-b0c2d3e34447
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-854abdd5-f84e-4345-8ed7-b0c2d3e34447
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Afspeelomgeving digitaal leermateriaal