Toetsdefinitie

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Toetsdefinitie
Toetsdefinitie

Kernmodel Onderwijsinformatie (Grouping) KOI Benodigdheden bestemd voor gebruik binnen het onderwijs. (BusinessObject) onderwijsmateriaal Het aanleren van kennis, vaardigheden en attitudes om vooraf vastgelegde doelen na te streven. (BusinessObject) onderwijsactiviteit Het samenstellen van onderwijsprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare onderwijsaanbod en/of het ontwikkelen van onderwijsmateriaal gebruikmakend van beschikbare onderwijsmaterialen. (BusinessObject) onderwijsontwikkelin- g Een verzameling samenhangende toetsen. (BusinessObject) Toetscluster Partij die een toets ter beschikking stelt. (BusinessObject) Toetsleverancier Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Verzameling van gegevens die iets zeggen over de toets zelf. (BusinessObject) Doel-Betekenis Een toets of toetsonderdeel. (BusinessObject) Toetseenheid Een onderdeel van een toets. (BusinessObject) Toetsonderdeel De context waarbinnen een toets plaatsvindt, opdat de resultaten van de toets kunnen worden geïnterpreteerd in educatieve zin. (BusinessObject) Afnameconditie Samenhangend geheel van plannen en praktijken ten aanzien van visie, doelen, inhouden, toetsing, leeractiviteiten, leeromgeving, groeperingsvorm, leertijd, rol van de leraar, en leermiddelen. (BusinessObject) Curriculum Een instrument om scores te plaatsen op een schaal. (BusinessObject) Referentieschaal De ruwe score wordt vergeleken met de cesuur van deze schaal, en als de score lager is wordt waarde1 teruggegeven anders waarde2. (BusinessObject) Tweepuntsschaal De score wordt vergeleken met een reeks normeringsintervallen, en het resultaat is de waarde van het matchende interval. (BusinessObject) Matchingschaal Gegeven om een (drempel)score op een (drempel)waarde te mappen. Bij vergelijking van een score met een reeks normeringsintervallen wordt gebruik gemaakt van het passende normeringsinterval met de hoogste drempelscore. (BusinessObject) Normeringsinterval De score wordt vergeleken met een reeks normeringsintervallen, waarbij de plek waarop de score op de schaal past wordt gevonden na interpolatie. (BusinessObject) Interpolatieschaal Formule om een resultaat te berekenen op basis van meerdere scores, bijvoorbeeld een puntentelling en tijdsduur en aantal herhalingen, te kunnen combineren naar een enkele waarde. De waarde is een aanduiding op de schaal. (BusinessObject) Expressieschaal Verzameling van gegevens die iets zeggen over het toetsonderdeel zelf. (BusinessObject) Doel-Betekenis onderdeel AssociationRelationship wordt gebruikt bij AssociationRelationship maakt gebruik van AssociationRelationship ontwikkelt AssociationRelationship wordt geleverd door AssociationRelationship is onderdeel van AssociationRelationship heeft SpecializationRelationship AssociationRelationship heeft SpecializationRelationship AssociationRelationship heeft AssociationRelationship gericht op AssociationRelationship heeft SpecializationRelationship AssociationRelationship heeft SpecializationRelationship AssociationRelationship vergelijkt met SpecializationRelationship AssociationRelationship vergelijkt met SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 10-04-2024 16:26:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 16:26:50 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
ArchiMate-view Toetsdefinitie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-85a05c1725cf4b55959384d50bcdaee7
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Toetsdefinitie
Publiceren  : Ja
Elementen  : 
Relaties  :