Horizontaal verantwoorden (referentiecomponenten en standaarden)

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Horizontaal verantwoorden (referentiecomponenten en standaarden)


Overzicht
De registerhouder is verantwoordelijk voor het beheer van de sectorale basisregisters (BusinessRole) Registerhouder BusinessRole Toezichthouder 'Derden' is een verzamelnaam voor partijen die betrokken zijn bij een ketenproces, en die een te talrijke of te heterogene groep vormen om elke partij apart te benoemen. (BusinessRole) Derden Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. (BusinessRole) Sectorraad BusinessRole Onderwijsinstelling Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin partijen binnen het onderwijsdomein voldoen aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording BusinessInteraction Horizontaal verantwoorden BusinessProcess Halfproducten maken BusinessProcess Berekenen centrale indicatoren BusinessProcess Berekenen centrale indicatoren o.b.v. halfproducten BusinessProcess Verzamelen indicatoren BusinessProcess Rapporteren horizontale verantwoording BusinessProcess Verantwoorden BusinessProcess Toelichten indicatoren BusinessProcess Berekenen decentrale indicatoren Het datawarehouse heeft tot doel om basisgegevens uit verschillende sectorale registers te integreren, verrijken en consolideren. Hiermee ontstaat eenmalige gegevensopslag van beleidsgegevens die voor veel verschillende doeleinden hergebruikt kunnen worden. (ApplicationComponent) Datawarehouse sectorregisters Een omgeving waarin onderwijsinstellingen zich horizontaal (d.w.z. richting hun omgeving) kunnen verantwoorden. (ApplicationComponent) Horizontale- verantwoordingsom- geving (Management)informatiesysteem van een onderwijsinstelling (ApplicationComponent) Schoolinformatiesys- teem Datamart met (door)stroominformatie van onderwijsvolgers (ApplicationComponent) Datamart Stromen Op deze website kunt u informatie over tal van aspecten die bij de schoolkeuze een rol spelen en met name voor groep 8 leerlingen en hun ouders van belang zijn publiceren. Het gaat dan om de indicatoren zoals het profiel van de school, examencijfers, de ervaren veiligheid op school en de doorstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs. In totaal kunnen scholen op 13 verschillende onderdelen met elkaar vergeleken worden. (ApplicationComponent) Scholenopdekaart.nl Toegankelijk maken van betrouwbare, relevante en éénduidige informatie over scholen, zodat: ouders en leerlingen beter geïnformeerd voor een school kunnen kiezen; ouders, leerlingen, medezeggenschapsraden en andere belanghebbenden een goed geïnformeerd gesprek over onderwijskwaliteit met de school kunnen voeren en scholen zelf informatie kunnen benutten om het onderwijs te verbeteren (ApplicationComponent) Vensters PO Toegankelijk maken van betrouwbare, relevante en éénduidige informatie over scholen, zodat: ouders en leerlingen beter geïnformeerd voor een school kunnen kiezen; ouders, leerlingen, medezeggenschapsraden en andere belanghebbenden een goed geïnformeerd gesprek over onderwijskwaliteit met de school kunnen voeren en scholen zelf informatie kunnen benutten om het onderwijs te verbeteren (ApplicationComponent) Vensters VO Toegankelijk maken van betrouwbare, relevante en éénduidige informatie over scholen, zodat: ouders en leerlingen beter geïnformeerd voor een school kunnen kiezen; ouders, leerlingen, medezeggenschapsraden en andere belanghebbenden een goed geïnformeerd gesprek over onderwijskwaliteit met de school kunnen voeren en scholen zelf informatie kunnen benutten om het onderwijs te verbeteren (ApplicationComponent) Vensters Centrale indicatoren worden vastgesteld op basis van cijfers die centraal beschikbaar zijn. (BusinessObject) Centrale indicatoren Decentrale indicatoren zijn indicatoren waarvan de invulling door instellingen zelf wordt verzorgd. (BusinessObject) Decentrale indicatoren Halfproducten worden gebruikt bij de berekening van [[eindproducten]], zoals horizontale-verantwoordingsindicatoren en doorstroomrapportages. (BusinessObject) Halfproducten Meetbaar fenomeen met een signalerende functie (BusinessObject) Indicatoren Instellingen kunnen met een toelichting bepaalde cijfers en feiten verklaren of verduidelijken (BusinessObject) Indicatortoelichting BusinessObject Rapportage horizontale verantwoording Meetbaar fenomeen met een signalerende functie (BusinessObject) Indicatoren Instellingen kunnen met een toelichting bepaalde cijfers en feiten verklaren of verduidelijken (BusinessObject) Indicatortoelichting Uitwisseling van doorstroomgegevens naar het vervolgonderwijs. (Requirement) Doorstroommonitor (DSM) AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 09-03-2022 22:52:40 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-03-2022 22:52:40 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails Horizontaal verantwoorden (referentiecomponenten en standaarden)
View-id  : Id-86f4e779-80ec-4606-bfea-df457fe8e79a
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Horizontaal verantwoorden (referentiecomponenten en standaarden)