Onderwijsvolger

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Een Onderwijsvolger is een Mens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets.
Toelichting  : Hieronder vallen o.a. ingezetenen, niet-ingezetenen en asielzoekers.
Type  : KOI-begrip
Bron: Kernmodel Onderwijsinformatie

Gerelateerd aan Onderwijsvolger:

Gegevenssoort

KOI-begrip


Gerelateerde standaarden:

StandaardBeschrijving
ECK Distributie en ToegangOplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo.
EDEXMLHet faciliteren van de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen, groepen, leerkrachten, vestigingen en school.
Interne uitwisseling deelnemersgegevens (iUD)Uitwisseling van deelnemersgegevens tussen systemen (en applicaties & tools) binnen een MBO-instelling.
OSO Gegevensset en profielenGegevensset met leerlinggegevens voor in het dossier voor de overstap van een leerling tussen twee scholen en voor de onderwijsondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingsverband passend onderwijs in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO) en eventueel andere toepassingen.
UWLRUitwisseling van leerlinggegevens van een school naar een educatieve applicatie (leerlingvolgsysteem, leermethode, toetsomgeving, dashboard) en de behaalde resultaten vanuit deze educatieve applicatie terug naar de school.
VO-MBO overstapdossierKoppeling tussen leerlingadministratie-applicaties van een VO-instelling en die van een MBO-instelling voor de uitwisseling van informatie over een leerling t.b.v. de overstap.


Meer informatie
ROSA
ROSA
Een Onderwijsvolger is een Mens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets. (BusinessObject) Onderwijsvolg- er Grouping KOI BusinessObject Onderwijsvolg- er Persoonsgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens persoon]] (BusinessObject) Aanvullende persoonsgege- vens Persoonsgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegeven- s persoon Iemand die een product bestelt. Dit kan een onderwijsvolger, diens wettelijke vertegenwoordiging of een onderwijsinstelling zijn (BusinessObject) Besteller Een groep deelnemers aan het onderwijs. (BusinessObject) Groep Een afspraak tussen een Onderwijsinstelling en een Onderwijsvolger of diens Wettelijk Vertegenwoordiger voor het volgen van onderwijs (BusinessObject) Onderwijsafsp- raak Een Wettelijk Vertegenwoordiger is een Natuurlijk Persoon met het wettelijk gezag over een Onderwijsvolger (BusinessObject) Wettelijk vertegenwoord- iger Een Onderwijsactiviteit is het overbrengen en evalueren van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. (BusinessObject) Onderwijsactiv- iteit De activiteiten buiten de reguliere overdracht van kennis enzovoorts gericht op de motivatie en het welzijn van de Onderwijsvolger. (BusinessObject) Zorg en begeleiding AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship betreft Een wettelijk vertegewoordiger heeft wettelijk gezag over een onderwijsvolger. (AssociationRelationship) heeft gezag over Een onderwijsvolger neemt deel aan een onderwijsactiviteit. (AssociationRelationship) neemt deel aan AssociationRelationship ondersteunt Deze svg is op 07-03-2022 03:40:53 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2022 03:40:53 CET
Examineren toetsen oefenen
Gegevens over een onderwijsvolger, waaronder de unieke identifier. Een onderwijsvolger is "een mens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets of examen of een oefening doet, zal gaan doen of heeft gedaan". (BusinessObject) Onderwijsvolg- er Requirement CSV, .xls Het beheren van informatie over individuele onderwijsvolgers, via administratieve processen en/of selfservice. (BusinessProcess) Beheer onderwijsvolge- rs Metadata van een onderwijsvolger. Voorbeelden: leerstijl, achtergrond. (BusinessObject) Profiel Bij het bepalen van betekenis wordt vastgesteld wat de (onderwijskundige) betekenis is van het behaalde resultaat is voor de onderwijsvolger. Bij summatief gebruik van een toets of examen is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van oefening en examen is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de onderwijsvolger en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessProcess) Bepalen van betekenis Hetgeen waartoe men leert. (BusinessObject) Leerdoelen Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden dat een onderwijsaanbieder als eenheid aanbiedt. (BusinessObject) Curriculum Requirement ECK-ID Verzamelen van gegevens tbv vaststellen van de validiteit en betrouwbaarheid van de toets en van de toetsitems. Proces levert (onderliggende gegevens voor) een of meer evaluatierapporten. De uitkomst van deze analyses leiden tot verwerkingen als bijvoorbeeld bijstellen of wijzigingen voor volgende cycli. De analyse kan ook leiden tot bijstellingen van de huidige scoring en bepaling van betekenis. (BusinessProcess) Kwaliteitsanaly- se Ondersteunt het maken van selecties van onderwijsvolgers en groepen om deze te koppelen aan bijpassende examens, toetsen of oefeningen. (BusinessProcess) Matchen Verzameling onderwijsvolgers (BusinessObject) Groep Requirement UWLR, DULT icm EDEXML Het identificeren van een onderwijsvolger om toegang te verlenen tot onderwijsmateriaal, een locatie, een evenement, of een systeem (onderwijsvolger identificeert zichzelf op gestandaardiseerde wijze) (BusinessProcess) Identificeren onderwijsvolger Het faciliteren van en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname van een examen, toets of oefening. Denk bijvoorbeeld aan het vrijgeven van de afnameomgeving met daarin de oefening, toets, of examen; het vrijgeven van de ruimte waarin de afname plaatsvindt; het registreren van aanwezigheid; en het monitoren van incidenten. (BusinessProcess) Begeleiden afname InfluenceRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 07-03-2022 03:40:53 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2022 03:40:53 CET


Komt voor in
Relaties
Details Onderwijsvolger
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-8ae1a644-15f4-4714-a5fd-eedfe0dc827c
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-8ae1a644-15f4-4714-a5fd-eedfe0dc827c
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Onderwijsvolger