Veilige IAA-infrastructuur conform afsprakenstelsel

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Veilige IAA-infrastructuur conform afsprakenstelsel
Overzicht
De gemeenschappelijke IAA-infrastructuur is veilig en betrouwbaar, conform afsprakenstelsel
Type  : Afgeleid principe
Uitspraak  : Veilige IAA-infrastructuur conform afsprakenstelsel
Stelling  : De gemeenschappelijke IAA-infrastructuur is veilig en betrouwbaar, conform afsprakenstelsel

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
De gemeenschappelijke IAA-infrastructuur is veilig en betrouwbaar, conform afsprakenstelsel (Principle) Veilige IAA- infrastructuur conform afsprakenstelsel ApplicationComponent Onderwijs serviceregister De gemeenschappelijke IAA-infrastructuur wordt ontwikkeld, integraal ondersteund door de bestaande federaties (SURFconext en Kennisnetfederatie), gelet op, maar vooralsnog autonoom ten opzichte van het eID-stelsel. (Requirement) Voortbouwen op bestaande federaties IAA heeft betrekking op Identificatie, Authenticatie en Autorisatie ten behoeven van toegang en distributie in de onderwijsketens. Doelen en principes in dit ontwerpgebied en de daarvan afgeleide ontwerpkaders helpen projecten bij het vinden van aansluiting op de onderwijsbrede IAA-architectuur. (Grouping) IAA De relatie met het eID-stelsel is er één van toenadering en afstemming zodat het eID-stelsel ook goed past op de specifieke situatie in het onderwijsveld. (Requirement) Toenadering tot eID Marktpartijen kunnen IAA-diensten leveren in het gemeenschappelijke IAA-stelsel. De ruimte voor marktdiensten wordt door het onderwijsveld bepaald. (Requirement) Marktpartijen kunnen IAA- diensten leveren Het gemeenschappelijke IAA-stelsel hanteert meerdere, expliciete betrouwbaarheidsniveaus voor IAA-diensten zoals authenticatie op basis van gangbare standaarden (Requirement) Meerdere expliciete betrouwbaarhei- dsniveaus Het gemeenschappelijk IAA-stelsel kent een publiek-private governance (Requirement) Het gemeenschappel- ijk IAA-stelsel kent een publiek private governance Het onderwijsdomein gebruikt voor identificatie, authenticatie één gemeenschappelijk IAA-stelsel (Principle) Een gemeenschappel- ijk IAA-stelsel Afnemers van IAA-diensten bepalen welk betrouwbaarheidsniveau van authenticatie of andere IAA-diensten zij nodig hebben aan de hand van een risicoanalyse (Requirement) Afnemers bepalen benodigde betrouwbaarhei- dsniveaus op basis van risicoanalyse InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 14-06-2021 03:03:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-06-2021 03:03:46 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Veilige IAA-infrastructuur conform afsprakenstelsel
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-8f076735-3969-4189-afa4-1ff3fcdb2a10
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-8f076735-3969-4189-afa4-1ff3fcdb2a10
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Veilige IAA-infrastructuur conform afsprakenstelsel