Inrichten Identity & Access Management (IAM)

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Groupings > Inrichten Identity & Access Management (IAM)
Overzicht
Type  :  IV-domein

Zie IV-domeinen voor een overzicht van alle informatievoorzieningsdomeinen

Dit IV-domein komt voor in de volgende scenario's:

Komt voor inScenariotype
Federatieve toegangPatroonuitwerking
Inrichten Identity & Access Management (IAM)Ondersteuningsscenario
Leermiddel gebruiken (Toegang)Toepassingsscenario
View

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.

ROSA

Grouping Inrichten Identity & Access Management (IAM) Proces dat digitale identiteiten tot stand brengt (en onderhoudt/actualiseert) voor entiteiten. (BusinessProcess) Identiteitenbeheer Een identiteit die een digitale representatie is van een persoon. (BusinessObject) Digitale identiteit Het aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? (BusinessProcess) Authenticatie Het proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT-voorzieningen. (BusinessProcess) Autorisatie BusinessObject Identiteitsverklaring BusinessRole Beheerder identiteiten BusinessProcess Authenticatiemiddele- nbeheer Een set van attributen (bijvoorbeeld een certificaat) op grond waarvan authenticatie van een partij kan plaatsvinden. (BusinessObject) Authenticatiemiddel Een herkenbaar en onderscheidbaar iets dat relevant is voor identity and access management en waarbij een digitale identiteit kan behoren. (BusinessObject) Entiteit BusinessRole Authenticatiedienst- verlener BusinessObject Autorisatieregels Voorziening waarmee Authenticatiemiddelen worden uitgegeven, ingenomen en vernietigd. (ApplicationComponent) Authenticatiemidde- lenvoorziening Voorziening waarmee de toegang van digitale identiteiten kan worden verbreed of beperkt, d.m.v. van rechten. (ApplicationComponent) Autorisatievoorzieni- ng Voorziening waarmee digitale identiteiten worden aangemaakt, verwerkt en eventueel vernietigd. (ApplicationComponent) Identiteitsbeheervo- orziening De uitkomst van een autorisatie (BusinessObject) Autorisatiebeslissing AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 19-04-2023 14:11:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 14:11:13 CEST
Meer informatie
ROSA
Grouping Inrichten Identity & Access Management (IAM) Een herkenbaar en onderscheidbaar iets dat relevant is voor identity and access management en waarbij een digitale identiteit kan behoren. (BusinessObject) Entiteit eHerkenning is een overheidsdienst die de digitale herkenning van (zakelijke) afnemers (publieke en private organisaties) van overheidsdiensten regelt. De voorziening biedt een veilig en betrouwbaar inlogmiddel waarmee medewerkers bij bedrijven en organisaties bij ruim 500 verschillende dienstverleners, zoals UWV, gemeenten, Belastingdienst en verzekeraars kunnen inloggen en diensten kunnen afnemen. (ApplicationComponent) eHerkenning Voorziening waarmee digitale identiteiten worden aangemaakt, verwerkt en eventueel vernietigd. (ApplicationComponent) Identiteitsbehe- ervoorziening eduID is een voorziening voor gebruik binnen het Nederlandse onderwijs en onderzoek. Met eduID kan een overkoepelende digitale identiteit worden gemaakt, onafhankelijk van een instelling. Hiermee kunnen studenten, medewerkers en onderzoekers inloggen op diensten die zijn aangesloten op SURFconext. eduID wordt ingezet voor instellingsoverstijgende diensten voor studentmobiliteit, onderwijsuitvoering en disseminatie van onderzoek. (ApplicationComponent) eduID.nl Een virtuele voorziening voor het ondersteunen van Self-Sovereign-Identity (SSI) services. Met self-sovereign identity (SSI) heeft de gebruiker de mogelijkheid om unieke identificatoren te maken en te beheren alsook om identiteit data op te slaan. In een self-sovereign identity aanpak kunnen gebruikers hun eigen identiteit maken en beheren, zonder dat ze afhankelijk zijn van een centrale autoriteit. (ApplicationComponent) SSI-dienst De architectuuraanpak Toegang is een modulaire aanpak met een basismodel dat zich richt op het “WAT” en toepassingspatronen die zich richten op het “HOE”. (Requirement) Architectuuraa- npak Toegang BusinessObject Autorisatierege- ls BusinessProcess Authenticatiem- iddelenbeheer Een systeem waarmee digitale identiteiten worden aangemaakt en beheerd binnen een federatie. (ApplicationComponent) Identity provider Het aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? (BusinessProcess) Authenticatie Proces dat digitale identiteiten tot stand brengt (en onderhoudt/actualiseert) voor entiteiten. (BusinessProcess) Identiteitenbeh- eer Een set van attributen (bijvoorbeeld een certificaat) op grond waarvan authenticatie van een partij kan plaatsvinden. (BusinessObject) Authenticatiem- iddel Doel van "Directe Toegang" is om de toegang en het gebruik van het digitale lesmateriaal van uitgeverijen te ondersteunen in het vo. (ApplicationComponent) Directe Toegang Voorziening waarmee de toegang van digitale identiteiten kan worden verbreed of beperkt, d.m.v. van rechten. (ApplicationComponent) Autorisatievoo- rziening De uitkomst van een autorisatie (BusinessObject) Autorisatiebesl- issing De situatie waarin een dienst voor authenticatie gebruik maakt van een authenticatiedienst buiten het eigen domein. (Grouping) Federatieve toegang Publieke voorziening die docenten en onderwijsdeelnemers single sign-on toegang biedt tot digitale leermiddelen en educatieve diensten. (ApplicationComponent) Entree Federatie Toegangsdienst die identityproviders (onderwijsinstellingen) koppelt met clouddiensten van dienstverleners zodat gebruikers single sign-on een veilige toegang krijgen tot beschikbare diensten. (ApplicationComponent) SURFconext De afspraak ECK iD helpt scholen de privacy en beveiliging rond digitale leermiddelen veilig te regelen. Het ECK iD maakt dat er minder identificerende gegevens over de lijn hoeven wat goed is voor de privacy. Vaste afspraken over hóe informatie gedeeld en opgeslagen wordt verstevigen bovendien de informatiebeveiliging. (Requirement) ECK iD BusinessObject Identiteitsverkl- aring ‘Single Sign On’ toegangsdienst tot online software van de aangesloten uitgeverijen en distributeurs voor leerlingen, leerkrachten en ondersteunende medewerkers van basisscholen. (ApplicationComponent) Basispoort Een voorziening die centraal digitale identiteiten (gebruikers) en toegangsrechten beheert, om zo toegang te bieden tot digitale middelen die aangesloten ketenpartijen via de voorziening beschikbaar stellen. (ApplicationComponent) Federatieve toegangsvoorz- iening BusinessRole Beheerder identiteiten Voorziening waarmee Authenticatiemiddelen worden uitgegeven, ingenomen en vernietigd. (ApplicationComponent) Authenticatiem- iddelenvoorzie- ning Het proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT-voorzieningen. (BusinessProcess) Autorisatie Een identiteit die een digitale representatie is van een persoon. (BusinessObject) Digitale identiteit Eduroam is een internationaal netwerk om toegang te krijgen tot vaste en draadloze netwerken (wifi) in het onderwijs. (ApplicationComponent) Eduroam DigiD is het digitale authenticatiesysteem voor overheidsorganisaties en publieke dienstverleners. Met DigiD kunnen zij online de identiteit van burgers vaststellen (ApplicationComponent) DigiD BusinessRole Authenticatiedi- enstverlener AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 26-04-2023 17:15:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 26-04-2023 17:15:20 CEST


Komt voor in
Relaties
Komt voor in andere modellen
Details Inrichten Identity & Access Management (IAM)
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-93a24a0538de4c3097eb54afd9ae5439
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-93a24a0538de4c3097eb54afd9ae5439
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Inrichten Identity & Access Management (IAM)