Waardedocument

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
Een bewijs van afsluiting van een opleidingseenheid.

O.a. diploma, certificaat, verklaring, propedeuse

Type  :  Informatieobject
ROSA Begrippenkader  :  https://rosa.wikixl.nl/index.php/914ab2ae-4b1a-4df9-8e2f-03167cbbf2a2
Toelichting  :  Een waardedocument in het onderwijs is een officieel document dat de behaalde resultaten, prestaties of vaardigheden van een onderwijsdeelnemer vastlegt en waarde toekent aan deze prestaties binnen het onderwijssysteem.
Voorbeeld  :  diploma, certificaat, bewijs van deelname


Meer informatie
ROSA
Een bewijs van afsluiting van een opleidingseenheid. O.a. diploma, certificaat, verklaring, propedeuse (BusinessObject) Waardedocu- ment Een gestandaardiseerde verzameling gegevens die relevant geacht worden bij de overstap van een onderwijsdeelnemer van de ene onderwijsinstelling naar een andere. (BusinessObject) Overstapdossi- er Het proces waarbij de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling en registratie van de afgifte van het waardedocument na goedkeuring in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding plaatsvindt. (BusinessInteraction) Diplomeren en certificeren De formele waardering die voortvloeien uit de uitvoering van het onderwijs en de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling worden vastgesteld vanuit het diplomeren en certificeren (BusinessObject) Onderwijswaa- rdering De resultaten die binnen de uitvoering van het onderwijs worden gehaald, worden door de onderwijsorganisaties uit de sectoren geadministreerd en uitgewisseld, centraal verzameld en geregistreerd zodat hier op gemonitord kan worden. Aan de hand van deze resultaatgegevens wordt de voortgang en de doorstroom binnen het onderwijs gemonitord. Formele resultaten zoals diploma's en certificaten worden vastgelegd en kunnen worden opgenomen in het portfolio van de onderwijsdeelnemer. (Grouping) Resultaten uit het onderwijs AggregationRelationship AccessRelationship W SpecializationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 31-05-2024 12:55:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 31-05-2024 12:55:04 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Waardedocument
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-94e480faac2a4ff4933dc2684edbcd46
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-94e480faac2a4ff4933dc2684edbcd46
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Waardedocument