H2M-interactie (obv publieke regie)

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > H2M-interactie (obv publieke regie)
H2M-interactie (obv publieke regie)

Grouping H2M-interactie De inrichting van een ketensamenwerking ondersteunt toegankelijkheid van het onderwijs voor alle onderwijsdeelnemers en onderwijmedewerkers ongeacht (kennis)niveau of beperking. (Principle) (7) Toegankelijkheid van onderwijs Bij de inrichting van een ketensamenwerking zijn gebruikersvriendelijkheid en eenvoud voor de gebruiker het uitgangspunt. Dat geldt per stap in het proces én voor de flow door het proces. (Requirement) (7.1) Gebruikersvriendelijkheid en eenvoud Producten en diensten voldoen aan de eisen voor digitale toegankelijkheid, uit de daarvoor bestaande actuele Europese standaard. (Requirement) (7.2) Digitale toegankelijkheid Een ketensamenwerking kent geen belemmeringen voor de plaats en tijdstip van het leren. (Principle) (11) Tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs Producten en diensten zijn ook buiten de onderwijsorganisatie en buiten reguliere onderwijstijden beschikbaar, vanaf alle gangbare devices en met alle gangbare operating systems en browsers. (Requirement) (11.2) Overal beschikbaar Principle Aandacht voor persoonlijke mogelijkheden en beperkingen De mate waarin digitale omgevingen, informatie en data toegankelijk zijn Duiding: In brede zin gaat de waarde ‘toegankelijkheid’ over toegang tot onderwijs. Dat omvat (het organiseren van) toegang tot digitale omgevingen en toegang tot informatie/data. Het is zowel van toepassing op de onderwijsdeelnemers als op de partijen in de keten. Toegankelijkheid is randvoorwaardelijk voor gelijke kansen. (Goal) Toegankelijkheid De mate waarin (groepen) onderwijsdeelnemers en/of -medewerkers gelijke kansen hebben Duiding: Onderwijsdeelnemers en -medewerkers moeten gelijke kansen krijgen, zonder benadeling of uitsluiting door bijvoorbeeld sociaal-economische of culturele achtergrond of eventuele (fysieke) beperkingen. Dit raakt aan thema’s als Studentmobiliteit en onderwijsflexibilisering, (Digi)toegankelijkheid, Internationale samenwerking en grensoverschrijdende onderwijsdeelname, Platformonafhankelijkheid, et cetera (Goal) Gelijke kansen De mate waarin digitale omgevingen, informatie, en data door iedereen op de beoogde manier gebruikt kan worden (Goal) Bruikbaarheid Onderwijsdeelnemers en onderwijsmedewerkers moeten altijd in staat zijn om het onderwijsleerproces te kunnen uitvoeren. (Principle) (11) Continu onderwijsleerproces De mate waarin de onafhankelijkheid van onderwijsinstellingen is gewaarborgd Duiding: Het onderwijs kent een pluriforme inrichting waarin onderwijsinstellingen zelf een grote mate van vrijheid hebben om, binnen de door de wet gestelde kaders, eigenstandige beslissingen te nemen. (Goal) Onafhankelijkheid van onderwijs InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 11-07-2024 21:59:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-07-2024 21:59:19 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
ArchiMate-view H2M-interactie (obv publieke regie)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-953e1d8b6922418783ebbd7a6ac60f6c
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : H2M-interactie (obv publieke regie)
Publiceren  : Nee
Elementen  : 
Relaties  :