Grondslagenlaag

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Groupings > Grondslagenlaag
Overzicht
Laag 1: Grondslagenlaag (onderdeel van het NORA Vijflaagsmodel); Deze laag bevat alle wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn op onze vraagstukken en projecten.
Herkomst  :  https://www.noraonline.nl/wiki/Grondslagenlaag


Meer informatie
ROSA
Laag 1: Grondslagenlaag (onderdeel van het NORA Vijflaagsmodel); Deze laag bevat alle wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn op onze vraagstukken en projecten. (Grouping) Grondslagenla- ag Overeenkomst binnen een bepaalde context over de inrichting en het toepassen van bepaalde voorzieningen en/of standaarden. (Requirement) Afspraak Een aspect van ketensamenwerking waarvoor naast relevante overkoepelende architectuurprincipes ook specifieke ontwerpprincipes en ontwerpkaders van toepassing zijn. (Grouping) Ontwerpgebied Een externe factor, zoals een strategisch doel, een zakelijke behoefte, een technologische ontwikkeling, een wettelijke verplichting of een verandering in de marktomstandigheden, die de richting en besluitvorming van de organisatie beïnvloedt en de noodzaak tot veranderingen in de architectuur van de organisatie aangeeft. (Driver) Driver Bevoegdheid van een ketenpartij om te beslissen over een referentiegegevenssoort. (Constraint) Zeggenschap Normatieve uitspraak die richting geeft aan het in samenhang ontwerpen en realiseren van ketensamenwerkingen en ketenvoorzieningen. (Principle) Architectuurpr- incipe Gewenst resultaat van ketensamenwerkingen en -voorzieningen vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven. (Goal) Doel AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 17-04-2024 00:39:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 17-04-2024 00:39:33 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Grondslagenlaag
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-969357024d56405d938d4018cf1d2aba
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-969357024d56405d938d4018cf1d2aba
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Grondslagenlaag