Digitaal aanmeldformulier systeem

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > ApplicationComponents > Digitaal aanmeldformulier systeem
Overzicht
Bij digitaal aanmelden voor een (vervolg)opleiding, zorgt het digitaal aanmeldformulier voor het verzamelen en doorsturen van aanmeldgegevens uit verschillende bronnen.
Type  : Referentiecomponent

GebruikersProcessenStandaardenGegevenssoortenBekende implementaties


Meer informatie
ROSA
Bij digitaal aanmelden voor een (vervolg)opleiding, zorgt het digitaal aanmeldformulier voor het verzamelen en doorsturen van aanmeldgegevens uit verschillende bronnen. (ApplicationComponent) Digitaal aanmeldformul- ier systeem Gegevensset met leerlinggegevens voor in het dossier voor de overstap van een leerling tussen twee scholen en voor de onderwijsondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingsverband passend onderwijs in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO) en eventueel andere toepassingen. (Requirement) OSO Gegevensset en profielen Het doel van het certificeringsproces is om vertrouwen te creëren in de betrouwbaarheid van de door leveranciers geleverde ict-toepassingen. (Requirement) Certificeringss- chema informatiebeve- iliging en privacy ROSA BusinessProcess Aanmelding ontvangen Na de oriëntatiefase start in de regel de onderwijsvolger (of diens wettelijk vertegenwoordiger) het aanmeldproces op. De onderwijsvolger meldt zich (formeel)aan bij de instelling van zijn/haar voorkeur met een verzoek tot inschrijving voor een bepaalde opleiding. De onderwijsvolger geeft hierbij persoonsgegevens op, geeft aan welke opleiding het betreft en stuurt in de meeste gevallen de relevante vooropleidingsgegevens en andere gevraagde informatie die door de instelling worden meegewogen bij het besluit om iemand wel of niet in te schrijven. In sommige gevallen zal er een intake plaatsvinden. Bij een intake kijkt een instelling naar de toelaatbaarheid van een onderwijsvolger. Per sector zijn er verschillende mogelijkheden voor aanmelding. (BusinessProcess) Aanmelden bij ontvangende instelling Onderwijsspecifieke variant van de overheidsbrede afspraak Digikoppeling. Edukoppeling beschrijft de transactiestandaard voor elektronische informatie-uitwisseling in het onderwijs. (Requirement) Edukoppeling Transactiestan- daard InfluenceRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 09-03-2022 15:03:34 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-03-2022 15:03:34 CET


Komt voor in andere modellen
Details Digitaal aanmeldformulier systeem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-9c20c6d1-8a93-43f3-8c81-66f331c5a800
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-9c20c6d1-8a93-43f3-8c81-66f331c5a800
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Digitaal aanmeldformulier systeem