Verwerven leermiddel

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessInteractions > Verwerven leermiddel
Overzicht
Het verkrijgen van een leermiddel en/of het recht om een leermiddel te gebruiken.
Type  :  Ketenproces

Zie Ketenprocessen voor een overzicht van alle ketenprocessen

Onderdeel van ketendomein Inhoud van het onderwijs

Dit ketenproces komt voor in de volgende scenario's:

Komt voor inScenariotype
Toepassen leermiddelen (IV)Toepassingsscenario
Toepassen leermiddelen (in context)Toepassingsscenario
Toepassen leermiddelen (in detail)Toepassingsscenario
Toepassen leermiddelen (referentiecomponenten)Toepassingsscenario

Binnen het ketenproces Verwerven leermiddel vallen:

Ketenprocesstappen

KetenprocesstapBeschrijving
Bestellen leermiddelHet plaatsen van een bestelling.
Betalen leermiddelkostenHet voldoen van de te betalen leermiddelkosten.
Leveren leermiddelProces waarbij een besteld leermiddel ter beschikking wordt gesteld aan de besteller/gebruiker. Er zijn verschillende methoden van leveren; deze worden ook deels bepaald door de karakteristieken van het leermateriaal. Zo betreft het leveren van fysiek materiaal het versturen naar het opgegeven afleveradres en kan voor digitaal leermateriaal een activatiecode van een bestelde licentie aan een besteller of een gebruiker digitaal of fysiek worden geleverd.
Selecteren leermiddelHet aan de hand van criteria selecteren van een of meer leermiddelen die toepasbaar zijn op de onderwijsleersituatie van een individuele onderwijsdeelnemer of een groep onderwijsdeelnemers.


Meer informatie
ROSA
Het verkrijgen van een leermiddel en/of het recht om een leermiddel te gebruiken. (BusinessInteraction) Verwerven leermiddel Proces waarbij een besteld leermiddel ter beschikking wordt gesteld aan de besteller/gebruiker. Er zijn verschillende methoden van leveren; deze worden ook deels bepaald door de karakteristieken van het leermateriaal. Zo betreft het leveren van fysiek materiaal het versturen naar het opgegeven afleveradres en kan voor digitaal leermateriaal een activatiecode van een bestelde licentie aan een besteller of een gebruiker digitaal of fysiek worden geleverd. (BusinessInteraction) Leveren leermiddel Een samenhangend geheel van kennis, inzicht en vaardigheden met een bepaald leerdoel. (BusinessObject) Onderwijseen- heid Een beschrijving van (de beoogde toepassing van) geleverd / beschikbaar leermateriaal. (BusinessObject) Beschrijving beschikbaar leermateriaal Het plaatsen van een bestelling. (BusinessInteraction) Bestellen leermiddel Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeel- nemer Het voldoen van de te betalen leermiddelkosten. (BusinessInteraction) Betalen leermiddelkost- en Het recht om binnen een afgesproken termijn een leermiddel te activeren en te gebruiken. (BusinessObject) Aanspraak op leermiddel Alle ketenprocessen ten behoeve van het produceren cq verwerven van de onderwijsinhoud (leermiddelen) in te zetten bij de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Inhoud van het onderwijs Oplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo. (Requirement) ECK Distributie en Toegang Een beschrijving van de inhoud en beoogde toepassing van een leermiddel. (BusinessObject) Leermiddelbe- schrijving Voorziening waarmee kopers leermaterialen (fysiek en digitaal) kunnen bestellen en laten leveren. (ApplicationComponent) Leermiddelma- rktplaats Het feitelijke gebruik van een leermiddel. (BusinessObject) Leermiddelge- bruik Het aan de hand van criteria selecteren van een of meer leermiddelen die toepasbaar zijn op de onderwijsleersituatie van een individuele onderwijsdeelnemer of een groep onderwijsdeelnemers. (BusinessInteraction) Selecteren leermiddel De instemming met de voorwaarden voor levering, betaling en gebruik die op een leermiddel van toepassing zijn. (BusinessObject) Akkoord op leermiddelcon- dities Grouping Toepassen leermiddelen Een beschrijving van de inhoud en beoogde toepassing van een geleverd / beschikbaar leermiddel. (BusinessObject) Beschrijving beschikbaar leermiddel AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship RW AggregationRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 12-04-2024 19:50:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2024 19:50:18 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Verwerven leermiddel
ArchiMate_Interaction.png
Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-9f083ddedc7d409bba5c67b013f14edb
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-9f083ddedc7d409bba5c67b013f14edb
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Verwerven leermiddel