Gemeenschappelijke informatievoorziening

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Groupings > Gemeenschappelijke informatievoorziening
Overzicht
Het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van het onderwijs.
Type  :  Metamodel
ROSA Begrippenkader  :  https://rosa.wikixl.nl/index.php/1791ee91-5549-4d99-b0fa-9adc16c83194
Externe informatie  :  https://rosa.wikixl.nl/index.php/Gemeenschappelijke_informatievoorziening
Datum laatste wijziging  :  08-06-2023
Beschrijving laatste wijziging  :  Beschrijving in lijn gebracht met begrip uit ROSA Begrippenkader


Meer informatie
ROSA
Het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van het onderwijs. (Grouping) Gemeenschap- pelijke informatievoor- ziening Een aspect van ketensamenwerking waarvoor naast relevante overkoepelende architectuurprincipes ook specifieke ontwerpprincipes en ontwerpkaders van toepassing zijn. (Grouping) Ontwerpgebied Een specifieke invulling van een ketenproces, waarin sprake is van het afhandelen van minimaal een ketenprocesstap in de vorm van een interactie tussen twee of meer ketenpartners. (Product) Ketensamenw- erking Overeenkomst binnen een bepaalde context over de inrichting en het toepassen van bepaalde voorzieningen en/of standaarden. (Requirement) Afspraak Een organisatie-overstijgend informatiesysteem dat deel uitmaakt van of ondersteuning biedt aan een ketensamenwerking, dat deel uitmaakt van een patroon dat een ondersteunend proces realiseert of dat ondersteuning biedt aan een bedrijfsproces of eigen voorziening. (ApplicationComponent) Ketenvoorzien- ing Een natuurlijk persoon of een organisatie die een bepaalde rol heeft binnen een keten(samenwerking). (BusinessActor) Ketenpartner Herhaalde opeenvolging van één of meer ondersteunende processen waarmee standaardoplossingen worden aangeboden. (Product) Patroon InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 10-04-2024 11:51:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 11:51:15 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Gemeenschappelijke informatievoorziening
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-a18f2c386c0d41009b23653365b31171
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-a18f2c386c0d41009b23653365b31171
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Gemeenschappelijke informatievoorziening