Aanspraak op leermiddel

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessObjects > Aanspraak op leermiddel
Overzicht
Het recht om binnen een afgesproken termijn een leermiddel te activeren en te gebruiken.
Type  :  Informatieobject


Meer informatie
ROSA
Het recht om binnen een afgesproken termijn een leermiddel te activeren en te gebruiken. (BusinessObject) Aanspraak op leermiddel Het contextmodel beschrijft hoe de inhoud en de daadwerkelijke producten, namelijk de leermiddelen, beschikbaar worden gesteld ter ondersteuning aan het onderwijs. In de leermiddelenketenen worden de ketenprocessen (ontwikkelen leermateriaal en aanbieden, verwerven, gebruiken en betalen leermiddel) volgens uniforme afspraken doorlopen. Het betreft zowel de folio als de digitale leermiddelen zoals deze worden ingezet, en waarbij met name de digitale leermiddelen worden benut om het onderwijs te differentiëren en beter af te stemmen op individuele onderwijsdeelnemers. (Grouping) Toepassen leermiddelen Handeling waardoor rechten en plichten met betrekking tot een bestelling en levering overgaan in rechten en plichten rond het gebruik. (BusinessInteraction) In gebruik nemen leermiddel Het ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal. (BusinessInteraction) Gebruiken leermiddel Het verkrijgen van een leermiddel en/of het recht om een leermiddel te gebruiken. (BusinessInteraction) Verwerven leermiddel Het voldoen van de te betalen leermiddelkosten. (BusinessInteraction) Betalen leermiddelkost- en Als informatie vastgelegde bevoegdheden. (BusinessObject) Autorisatiereg- els Proces waarbij een besteld leermiddel ter beschikking wordt gesteld aan de besteller/gebruiker. Er zijn verschillende methoden van leveren; deze worden ook deels bepaald door de karakteristieken van het leermateriaal. Zo betreft het leveren van fysiek materiaal het versturen naar het opgegeven afleveradres en kan voor digitaal leermateriaal een activatiecode van een bestelde licentie aan een besteller of een gebruiker digitaal of fysiek worden geleverd. (BusinessInteraction) Leveren leermiddel De afhandeling van een eventuele financiële verplichting na verwerving en/of gebruik van een leermiddel. (BusinessInteraction) Betalen leermiddel(ge- bruik) Het plaatsen van een bestelling. (BusinessInteraction) Bestellen leermiddel De instemming met de voorwaarden voor levering, betaling en gebruik die op een leermiddel van toepassing zijn. (BusinessObject) Akkoord op leermiddelcon- dities Het feitelijke gebruik van een leermiddel. (BusinessObject) Leermiddelge- bruik AggregationRelationship AccessRelationship RW AccessRelationship RW AccessRelationship RW AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship vereist AssociationRelationship voorwaardelijk voor Deze svg is op 30-05-2024 17:17:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 30-05-2024 17:17:12 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Aanspraak op leermiddel
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-a47dc4ea49854434ab319d3bb41cfc1f
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-a47dc4ea49854434ab319d3bb41cfc1f
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Aanspraak op leermiddel