Overstapdossier

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
Een gestandaardiseerde verzameling gegevens die relevant geacht worden bij de overstap van een onderwijsdeelnemer van de ene onderwijsinstelling naar een andere.
Type  :  Informatieobject
Toelichting  :  De bron van die gegevens kan divers zijn en per onderwijsdomein verschillen.


Meer informatie
ROSA
Een gestandaardiseerde verzameling gegevens die relevant geacht worden bij de overstap van een onderwijsdeelnemer van de ene onderwijsinstelling naar een andere. (BusinessObject) Overstapdossi- er Het proces in de keten waarbij de gegevens verzameld worden van de onderwijsdeelnemer en de opleiding zodat verdere afhandeling van de aanmelding kan plaatsvinden. Deze gegevens kunnen beschikbaar komen dan wel uit het dossier van de latende onderwijsinstelling dan wel door gegevens te verkrijgen uit het ROD. (BusinessInteraction) Verzamelen persoonsgege- vens onderwijsdeel- nemer Een bewijs van afsluiting van een opleidingseenheid. O.a. diploma, certificaat, verklaring, propedeuse (BusinessObject) Waardedocu- ment Het contextmodel beschrijft de ketenprocessen (aanmelden, overstappen, administreren onderwijsdeelname en onderwijsresultaat) die doorlopen worden om de onderwijsdeelnemer correct aan te melden en in te schrijven, waarbij alle relevante gegevens gevalideerd en geadministreerd worden, benodigd om het onderwijs en de voortgang daarop te volgen. (Grouping) Aanmelden en administreren onderwijsdeel- name Het verkrijgen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer, het identificeren van de onderwijsdeelnemer om de toelaatbaarheid te beoordelen alvorens de inschrijving definitief gemaakt kan worden. (BusinessInteraction) Aanmelden Het proces waarin de gegevens worden verzameld op het vlak van vooropleidingen die de onderwijsdeelnemer heeft behaald. Deze kwalificatiegegevens zijn belang om de toelaatbaarheid van de onderwijsdeelnemer te kunnen beoordelen. Deze gegevens kunnen o.m. beschikbaar komen uit het dossier van de latende onderwijsinstelling of door gegevens te verkrijgen uit het ROD. (BusinessInteraction) Verzamelen vooropleidings- gegevens Een geformaliseerde verklaring die de prestaties, kwalificaties en competenties van een onderwijsdeelnemer beschrijft en bevestigt die buiten het formele Nederlandse onderwijssysteem zijn behaald of opgedaan. (BusinessObject) Onderwijsresu- ltaatverklaring Het proces waarbij de gegevens van de onderwijsdeelnemer daadwerkelijk door de latende onderwijsinstelling in de vorm van een (digitaal) dossier worden overgedragen aan de ontvangende onderwijsinstelling ten behoeve van de aanmelding voor een opleiding. (BusinessInteraction) Overdragen overstapdossi- er Het verzamelen, autoriseren en overdragen van de gegevens van de onderwijsdeelnemer ten behoeve van de overstap van de onderwijsdeelnemer van latende onderwijsorganisatie naar de ontvangende onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Overstappen AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 30-05-2024 09:42:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 30-05-2024 09:42:39 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Overstapdossier
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-a7994f79-6026-4428-9623-0148882bd737
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-a7994f79-6026-4428-9623-0148882bd737
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Overstapdossier