Gebruiken leermiddel

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessInteractions > Gebruiken leermiddel
Overzicht
Het ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal.
Toelichting  :  Proces waarbij toegang tot het digitaal leermateriaal wordt verkregen en waarin het gebruik o.a. gepersonaliseerd wordt, bijvoorbeeld het tonen van de naam in een gebruiksomgeving, of het kunnen inzien van de licentiestatus. Binnen dit proces creëert de gebruiker data welke weer aan de gebruiker ter beschikking wordt gesteld.
Type  :  Ketenproces

Zie Ketenprocessen voor een overzicht van alle ketenprocessen

Onderdeel van ketendomein Uitvoering van het onderwijs

Dit ketenproces komt voor in de volgende scenario's:

Komt voor inScenariotype
Aanmelden en administreren onderwijsdeelname (in context)
Toepassen leermiddelen (IV)Toepassingsscenario
Toepassen leermiddelen (in context)Toepassingsscenario
Toepassen leermiddelen (in detail)Toepassingsscenario
Toepassen leermiddelen (referentiecomponenten)Toepassingsscenario
Toetsen en examineren (in context)

Binnen het ketenproces Gebruiken leermiddel vallen:

Ketenprocesstappen

KetenprocesstapBeschrijving
Gebruiken leermateriaalHet gebruik maken van de inhoud van een leermiddel, zoals het lezen van teksten, het bekijken van instructievideos, het maken van opdrachten, et cetera.
In gebruik nemen leermiddelHandeling waardoor rechten en plichten met betrekking tot een bestelling en levering overgaan in rechten en plichten rond het gebruik.


Meer informatie
ROSA
Het ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal. (BusinessInteraction) Gebruiken leermiddel Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Uitvoering van het onderwijs Het gebruik maken van de inhoud van een leermiddel, zoals het lezen van teksten, het bekijken van instructievideos, het maken van opdrachten, et cetera. (BusinessInteraction) Gebruiken leermateriaal Het recht om binnen een afgesproken termijn een leermiddel te activeren en te gebruiken. (BusinessObject) Aanspraak op leermiddel Educatieve content aanbieden via een afspeelomgeving op basis van het leerplan en vorderingen van de leerling. (Requirement) Afspelen educatieve content Oplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo. (Requirement) ECK Distributie en Toegang Een vastgelegde waarneming van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Leerresultaat Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeel- nemer Grouping Toepassen leermiddelen Het afnemen van de de toets heeft als doel om op een consistente wijze een leerling in een optimale toetsomgeving op een gelijkwaardige wijze de toets af te laten nemen. Tijdens het afnemen van de toets is de surveillant verantwoordelijk voor de naleveing van de kaders en richtlijnen zodat de toetsprestatie op een eerlijke wijze tot stand komt. (BusinessInteraction) Afnemen van toets De constatering dat een gebruiker toegelaten wordt tot het educatieve digitale product (leermiddel) en gebruik mag maken van het desbetreffende digitaal leermateriaal. (BusinessObject) Toegang tot leermiddel Het feitelijke gebruik van een leermiddel. (BusinessObject) Leermiddelge- bruik Het organiseren en uitvoeren van een meting van de kennis, vaardigheden en houdingen van onderwijsdeelnemers op een bepaald moment. (BusinessInteraction) Toetsen Een product dat is samengesteld uit onderwijsmateriaal en dat onder bepaalde condities verkregen en gebruikt kan worden. (BusinessObject) Leermiddel Informatie over het starten en afronden van bepaalde inhoud, aangevuld met eventuele signalen voor opvolging door de onderwijsdeelnemer en/of onderwijsprofessional. (BusinessObject) Voortgang leermateriaal Handeling waardoor rechten en plichten met betrekking tot een bestelling en levering overgaan in rechten en plichten rond het gebruik. (BusinessInteraction) In gebruik nemen leermiddel AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship RW InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship Deze svg is op 17-04-2024 22:59:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 17-04-2024 22:59:46 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Gebruiken leermiddel
ArchiMate_Interaction.png
Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-aa0089ee5df848ec8605a99ce0b452eb
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-aa0089ee5df848ec8605a99ce0b452eb
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Gebruiken leermiddel