Examineren en Toetsen

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.

ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Examineren en Toetsen
Examineren en Toetsen

Het ketenproces "Examineren' omvat het: - vaststellen examenkaders, - organiseren van het examen - uitvoeren v an de examenonderdelen, - bepalen van de uitslag, - verstrekken waardedocument. (BusinessInteraction) Examineren BusinessInteraction Organiseren van examen BusinessInteraction Uitvoeren examenonderdelen BusinessInteraction Bepalen uitslag BusinessInteraction Verstrekken waardedocument BusinessInteraction Vaststellen examenkaders Het resultaat na het afleggen van het examen (BusinessObject) Examenuitslag BusinessObject Waardedocument Het examenreglement bevat in elk geval informatie over de maatregelen en de toepassing daarvan, regels met betrekking tot de organisatie van het examen en de gang van zaken tijdens het examen, en de herkansingsmogelijkheden van het examen. (BusinessObject) Examenreglement De aanmeldingsprocedure beschrijft de wijze waarop kandidaten zich kunnen aanmelden voor een examen, en eventuele randvoorwaarden en beperkingen zoals een maximum aantal deelnemers. (BusinessObject) Aanmeldingsprocedure examen Jaarplanning examens bevat de beschikbaarheid van de examenbetrokkene, de afnamelocatie en de voorgenomen toetsafnames voor dat jaar. (BusinessObject) Jaarplanning examens Het ketenproces "Toetsen' omvat het: - aanmelden van de deelnemers, - plannen van de toetsafname, - afnemen van de toets, - analyseren van de toetsafnames, - presenteren van de toetsresultaten. (BusinessInteraction) Toetsen BusinessInteraction Aanmelden deelnemers Het indelen van deelname van onderwijsdeelnemers of groepen aan de gematchte examen, toets of oefening. Ook aanvullende roostertechnische activiteiten waarmee alle overige benodigdheden voor het kunnen afnemen van de toets of oefening (zoals reserveren ruimtes, materialen, enz) vallen hieronder. (BusinessInteraction) Plannen toetsafname De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt. (BusinessInteraction) Afnemen van toets Bij de analyse van de afname zijn, afhankelijk van de gekozen toets- of oefenvorm, een of meer soorten uitvoeringsresultaten betrokken: * De afnamerespons, waarin het resultaat van een digitale opdracht, toets, oefening en het gedrag c.q. de interactie van de onderwijsdeelnemer met de digitale opdracht etc. is vastgelegd * Het proces verbaal waarin de gebeurtenissen en gedragingen in de fysieke wereld ten tijde van de uitvoering zijn vastgelegd * Het (digitale) werkproduct waarin artefacten zijn verzameld die in het kader van een onderwijsactiviteit zijn gemaakt, zoals verslagen, rapporten en werkstukken De analyse kent de volgende deelaspecten: * Het nakijken van antwoorden * Het bepalen van score * Het bepalen van betekenis * Analyseren van de kwaliteit van de gegevens De eerste drie (niet noodzakelijkerwijs allemaal of in deze volgorde te doorlopen) aspecten dragen alle bij aan de totstandkoming van de resultaten. Het vierde aspect zegt iets over de mogelijke interpretatie van de resultaten. De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt. (BusinessInteraction) Analyseren toetsafname Verwerking van het uitvoeringsresultaat van een examen, toets of oefening leidt tot informatie in verschillende verschijningsvormen: de betekenis van het resultaat, waardedocumenten, beoordelingsverslagen en/of evaluatierapporten. De informatie is ondersteunend voor verschillende onderwijsprocessen. De informatie is beschikbaar op verschillende aggregatieniveaus en kan afhankelijk van de toetsvorm en kan een uitspraak doen die betrekking heeft op de onderwijsdeelnemer, de onderwijsinstelling en / of over meerdere onderwijsinstellingen. (BusinessInteraction) Presenteren toetsresultaat BusinessObject Toetsresultaat Specificeert de toets, het moment van de afname, de kandidaten en de locatie. (BusinessObject) Afnameplanning Specificeert de planning van het beoordelen van een of meerdere toetsafnames. (BusinessObject) Beoordelingsplanning Het toetskader beschrijft welke regels gesteld worden aan de toetsafname, -beoordeling en -inzage en regelt zaken zoals toegestane hulpmiddelen en geheimhouding. (BusinessObject) Toetskader Iemand die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets. (BusinessObject) Onderwijsdeelnemer De toetscatalogus biedt detailinformatie over de toetsen die worden aangeboden. De informatie omvat onder andere de dagen en uren waarop de toetsen moeten worden afgenomen en de toegestane hulpmiddelen die hierbij gebruikt mogen worden. (BusinessObject) Toetscatalogus Iemand die deelneemt aan een toetsafname. (BusinessObject) Toetsdeelnemer De beoordelingsnormen beschrijven de algemene- en toetsspecifieke regels en het beoordelingsmodel dat behoort bij de Toets. (BusinessObject) Beoordelingsnormen BusinessObject Toetsafname BusinessObject Normering Een onderdeel van een toets. (BusinessObject) Toetsonderdeel Materiaal dat gebruikt wordt bij het bepalen van de voortgang in ontwikkeling van de kennis en competenties van een onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Toets AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship 1:n AggregationRelationship 0:1 AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship heeft Deze svg is op 20-12-2022 21:37:38 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 20-12-2022 21:37:38 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
ArchiMate-view Examineren en Toetsen
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-b041b26c077e4dcbb30c51cfc6de3bba
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Examineren en Toetsen
Publiceren  : Ja
Type  : Diagram,Scenario
Scenariotype  : Toepassingsscenario
Status  : Concept
Elementen  : 
Relaties  :