ECK Distributie en Toegang

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Requirements > ECK Distributie en Toegang
Overzicht
Oplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo.
Type  : Standaard
Beheerder  : Edustandaard
Toelichting  : De afspraak omvat een referentiearchitectuur met daarin relevante begrippen, de gehanteerde principes en een beschrijving van de processen, een beschrijving van de webservices en technische voorschriften. Voor authenticatie is het nodig dat binnen de school (dus met het Leerlingadministratiesysteem/Leerlingadministratiesysteem/Studentinformatiesysteem) schrijft de standaard alleen voor dat een specifiek ECK D&T-attribuut gegeven wordt aan de authenticatiedienst instelling/iDP (authenticatiedienst) van de instelling. Deze laatste zorgt voor Toegangsmiddel educatieve content/federatieve toegang binnen het domein, waarbij gebruik wordt gemaakt van een Nummergenerator. Compliancy van servers en clients kan getoetst worden met de ECK compliancevoorziening.
Werkingsgebied  : Sector VO,Sector BVE
Externe verwijzing  : https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/eck-distributie-en-toegang

KetenfunctiesKetenprocessenGegevenssoorten
Van toepassing opWordt toegepast door
View
ROSA
Oplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo. (Requirement) ECK Distributie en Toegang BusinessInteraction Educatieve contentketen Gegevens óver educatieve content (BusinessObject) Metadata educatievecontent Een gebruiksrecht en autorisatie om van een product of dienst gebruik te maken binnen bepaalde voorwaarden. (BusinessObject) Licentie Persoonsgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegevens persoon Middel dat toegang biedt tot digitale leermiddelen en educatieve diensten (ApplicationComponent) Authenticatiedienst instelling Website waar licenties kunnen worden beheerd volgens de toegekende beheerrechten. (ApplicationComponent) Beheeromgeving leermiddelenlicenti- es Website waar bestellingen voor leermiddelen kunnen worden geplaatst (ApplicationComponent) Bestelomgeving leermiddelen Een suite die de leerling kan gebruiken voor zijn onderwijstaken. (ApplicationComponent) Elektronische leeromgeving (ELO) ApplicationComponent Faciliteit voor het distribueren van digitaal leermateriaal Virtueel leerlingadministratiesysteem van een [[onderwijsinstelling]]. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem Grouping KOI Een Onderwijsvolger is een Mens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets. (BusinessObject) Onderwijsvolger Een doel is hetgeen waartoe men leert. (BusinessObject) Doel Een inhoud is wat er geleerd moet worden. (BusinessObject) Inhoud Een niveau is een hoogte aanduiding binnen een bepaald kwalificatie raamwerk (BusinessObject) Niveau Een Toets is afgestemd op een Leereenheid, en kan, wanneer het wordt ingezet bij een Onderwijsactiviteit, gebruikt worden als instrument voor het meten van bepaalde verworvenheden. (BusinessObject) Toets Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Het samenstellen van lesmateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in een opleiding. (BusinessFunction) Ontwikkeling leermiddelen Vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen is bereikbaar via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak. (ApplicationComponent) Basispoort Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnenzelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen. (ApplicationComponent) Entree Federatie Doelgroep van "Directe Toegang tot Digitaal Lesmateriaal" zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs. Doel van "Directe Toegang" is om gebruik van het digitale lesmateriaal van uitgeverijen makkelijker te maken. Digitaal lesmateriaal is voor scholen en docenten een verbetering en verrijking van het onderwijs. Voor leerlingen maakt digitaal lesmateriaal leren persoonlijker en uitdagender. (ApplicationComponent) DirecteToegang ApplicationComponent Toegangsdienst educatieve content Private dients waarin bestellen/leveren van leermiddelen wordt geregeld enerzijds en anderzijds het bieden van toegang tot lesmateriaal van enkele grote uitgevers en distributeurs (verenigd in SBDL). (ApplicationComponent) Edu-iX Wikiwijs leermiddelenplein is een onderwijsplatform dat leermiddelen centraal beschikbaar stelt voor scholen. Scholen vinden daar een mix van vooral open (digitaal) lesmateriaal, instructies voor het gebruik ervan en informatie over lesmethodes. (ApplicationComponent) Wikiwijs leermiddelenplein InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 07-03-2022 07:47:37 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2022 07:47:37 CET
Meer informatie
ROSA
Oplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo. (Requirement) ECK Distributieen Toegang Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsuitvo- ering Het samenstellen van lesmateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in een opleiding. (BusinessFunction) Ontwikkeling leermiddelen ApplicationComponent Toegangsdien- st educatieve content Een gebruiksrecht en autorisatie om van een product of dienst gebruik te maken binnen bepaalde voorwaarden. (BusinessObject) Licentie Website waar licenties kunnen worden beheerd volgens de toegekende beheerrechten. (ApplicationComponent) Beheeromgevi- ng leermiddelenlic- enties Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnenzelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen. (ApplicationComponent) Entree Federatie Gegevens óver educatieve content (BusinessObject) Metadata educatieve content Website waar bestellingen voor leermiddelen kunnen worden geplaatst (ApplicationComponent) Bestelomgevin- g leermiddelen Virtueel leerlingadministratiesysteem van een [[onderwijsinstelling]]. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem Persoonsgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegeven- s persoon Doelgroep van "Directe Toegang tot Digitaal Lesmateriaal" zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs. Doel van "Directe Toegang" is om gebruik van het digitale lesmateriaal van uitgeverijen makkelijker te maken. Digitaal lesmateriaal is voor scholen en docenten een verbetering en verrijking van het onderwijs. Voor leerlingen maakt digitaal lesmateriaal leren persoonlijker en uitdagender. (ApplicationComponent) DirecteToegan- g Vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen is bereikbaar via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak. (ApplicationComponent) Basispoort BusinessInteraction Educatieve contentketen Middel dat toegang biedt tot digitale leermiddelen en educatieve diensten (ApplicationComponent) Authenticatiedi- enst instelling Een suite die de leerling kan gebruiken voor zijn onderwijstaken. (ApplicationComponent) Elektronische leeromgeving (ELO) ApplicationComponent Faciliteit voor het distribuerenva- n digitaal leermateriaal InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 09-03-2022 15:08:58 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-03-2022 15:08:58 CET


Komt voor in
Komt voor in andere modellen
Details ECK Distributie en Toegang
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-b26d5ce9-8d29-4b30-a96d-0467843e5281
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-b26d5ce9-8d29-4b30-a96d-0467843e5281
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : ECK Distributie en Toegang