Verzuimrapportage

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessObjects > Verzuimrapportage
Overzicht
Een rapportage die het verzuim van onderwijsdeelnemers registreert ten behoeve van de analyse van verschillende aspecten van verzuim, zoals frequentie, duur, oorzaken en impact op de organisatie. Een verzuimrapportage geeft inzicht op het niveau van onderwijsorganisatie, gemeente, regio en/of op landelijk niveau.
Type  :  Informatieobject


Meer informatie
ROSA
Een rapportage die het verzuim van onderwijsdeelnemers registreert ten behoeve van de analyse van verschillende aspecten van verzuim, zoals frequentie, duur, oorzaken en impact op de organisatie. Een verzuimrapportage geeft inzicht op het niveau van onderwijsorganisatie, gemeente, regio en/of op landelijk niveau. (BusinessObject) Verzuimrappo- rtage Evalueren van zowel de effectiviteit van verzuimmaatregelen ten behoeve van het terugdringen van het verzuim alsmede de ontwikkeling van het verzuim op grotere schaal. (BusinessInteraction) Monitoren verzuimontwik- keling Een rapportage die vanuit de onderwijsdeelnemeradministratie(s) opgesteld worden ten behoeve van het inzicht geven in het verzuim van onderwijsdeelnemers binnen de organisatie. (BusinessObject) Verzuimrappo- rtage onderwijsorga- nisatie Het combineren van verzuim data en informatie om tot een rapportage te komen die specifiek voorziet in een informatiebehoefte (BusinessInteraction) Opstellen verzuimrappor- tage Een rapportage rondom verzuim die door DUO beschikbaar gesteld wordt. (BusinessObject) Verzuimrappo- rtage DUO Het contextmodel is een weergave van de ketenprocessen van opvolgen aan- en afwezigheid in het onderwijs. Het opvolgen is van groot belang voor het waarborgen van de voortgang en het toezicht op de uitvoering van het onderwijs. Het beoordelen van de aan- en afwezigheid en het terugdringen van verzuim aan de hand van het uitvoeren van verzuimmaatregelen. In geval van ongeoorloofd verzuim worden gegevens door de onderwijsorganisatie doorgezet naar de centrale registraties (gemeentelijk en landelijk) zodat gemeente en de landelijk Inspectie van het Onderwijs toezicht kunnen houden op de naleving van de wettelijke bepalingen uit de leerplicht. (Grouping) Opvolgen aan- en afwezigheid Het duiden van verzuim data en rapportages ten behoeve van het bepalen van situaties, trents en ontwikkelingen op het gebied van verzuim en het terugdringen van verzuim. (BusinessInteraction) Duiden verzuim-data en -rapportage AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship W SpecializationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 30-05-2024 09:42:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 30-05-2024 09:42:47 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Verzuimrapportage
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-b4c559ebd8934d0b8115c804d8e93ded
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-b4c559ebd8934d0b8115c804d8e93ded
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Verzuimrapportage