Ketenprocesstap

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
Een te onderscheiden onderdeel van een overkoepelend ketenproces.
Type  :  Metamodel
ROSA Begrippenkader  :  https://rosa.wikixl.nl/index.php/5d331061-101b-4d4c-9c50-6b0ffeb69e47
Datum laatste wijziging  :  07-06-2023
Beschrijving laatste wijziging  :  Beschrijving in lijn gebracht met begrip uit ROSA Begrippenkader


Meer informatie
ROSA
Een te onderscheiden onderdeel van een overkoepelend ketenproces. (BusinessInteraction) Ketenprocesst- ap Geheel van autorisaties voor de uitvoering van een bepaalde functie. (BusinessRole) Rol Overeenkomst binnen een bepaalde context over de inrichting en het toepassen van bepaalde voorzieningen en/of standaarden. (Requirement) Afspraak Een generiek herkenbaar geheel aan processtappen waarbinnen er sprake is van ketensamenwerking tussen twee of meer ketenpartners. (BusinessInteraction) Ketenproces Een specifieke invulling van een ketenproces, waarin sprake is van het afhandelen van minimaal een ketenprocesstap in de vorm van een interactie tussen twee of meer ketenpartners. (Product) Ketensamenw- erking Proces dat invulling geven aan ondersteunende functies vanuit IV-domeinen (Informatievoorzieningsdomeinen) om ketenprocessen te ondersteunen. (BusinessProcess) Ondersteunen- d proces Een service die geautomatiseerd functionaliteit ontsluit naar afnemers van die functionaliteit. (ApplicationService) Applicatieservi- ce Een groepering van ketenprocessen die thematisch/inhoudelijk samenhangen. (Grouping) Ketendomein Een zelfstandige eenheid van informatie die betekenis heeft en daardoor bruikbaar c.q. van belang is binnen een bepaalde context. (BusinessObject) Informatieobje- ct AssignmentRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AccessRelationship RW Deze svg is op 10-04-2024 12:40:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 12:40:18 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Ketenprocesstap
ArchiMate_Interaction.png
Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-b7d366b897bd4652bf1e0fe75eb87078
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-b7d366b897bd4652bf1e0fe75eb87078
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Ketenprocesstap