Transparantie over maatregelen

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Requirements > Transparantie over maatregelen
Overzicht
Ketenpartijen zijn transparant over de genomen privacy- en beveiligingsmaatregelen
Type  : Ontwerpkader
Implicaties  : Ketenpartijen bieden inzage in de normenkaders en beheersmaatregelen die zij toepassen, en bieden de mogelijkheid die toepassing te (laten) controleren. Dit maakt de betrouwbaarheid van de informatievoorziening in de onderwijsketen verifieerbaar.
Stelling  : Ketenpartijen zijn transparant over de genomen privacy- en beveiligingsmaatregelen
Uitspraak  : Transparantie over maatregelen

Realiseert


Meer informatie
ROSA
Ketenpartijen zijn transparant over de genomen privacy- en beveiligingsmaatregelen (Requirement) Transparantie over maatregelen Privacy en beveiliging heeft betrekking op doelen en principes die de veiligheid van informatie in de onderwijsketen en de bescherming van de privacy van betrokkenen waarborgen. De uit deze doelen en principes voortvloeiende kaders dienen door alle partijen in het onderwijsdomein in acht te worden genomen. Zie voor meer informatie en achtergronden het [https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2017/05/02-07-2015_Bijlage_VI_-_ROSA_Katern_Privacy_en_informatiebeveiliging_v1.0.pdf ROSA Katern Kaders voor privacy en informatiebeveiliging in de onderwijsketen (v1.0, maart 2015)] (Grouping) IBP Ketenpartijen maken het mogelijk vast te stellen of de in de keten genomen maatregelen in voldoende mate de risico's op het vlak van informatiebeveiliging en privacybescherming afdekken (Principle) Ketenbrede waarborging van controleerbaar- heid De afspraak Open Onderwijs API (OOAPI) beschrijft het data-formaat (REST-API en JSON), semantiek en syntax waaraan voldaan dient te worden zodat onderwijsinstellingen informatie beschikbaar kunnen stellen aan externe. Dit betreft: persoonsgegevens, faculteitsgegevens, onderwijsafdelingen, onderwijsplannen, cursusgroepen, cursussen, cursusresultaten, toetsresultaten, gebouwen, ruimtes, roostergegevens, nieuwskanalen, nieuwsitems, enzovoort. De afspraak is mede bedoeld om app-bouwers in het hoger onderwijs te helpen om deze data te ontsluiten op een gepersonaliseerde manier (voor de student) via een app. (Requirement) OO API AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship ? Deze svg is op 09-03-2022 15:10:12 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-03-2022 15:10:12 CET


Komt voor in andere modellen
Details Transparantie over maatregelen
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-b7fcde30-fc9e-4ec0-99c0-6d22f8bf579e
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-b7fcde30-fc9e-4ec0-99c0-6d22f8bf579e
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Transparantie over maatregelen