Doorstroommonitor (DSM)

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Requirements > Doorstroommonitor (DSM)
Overzicht
Uitwisseling van doorstroomgegevens naar het vervolgonderwijs.
Type  : Standaard
Toelichting  : DSM bevat afspraken over de levering van doorstroomgegevens van DUO aan de sectororganisaties.
Werkingsgebied  : Sector PO,Sector VO,Sector BVE,Sector HO
Externe verwijzing  : https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/dsm/
Beheerder  : Edustandaard

KetenfunctiesKetenprocessenGegevenssoorten
Van toepassing opWordt toegepast door
View
ROSA
Uitwisseling van doorstroomgegevens naar het vervolgonderwijs. (Requirement) Doorstroommonitor (DSM) Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin partijen binnen het onderwijsdomein voldoen aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording BusinessInteraction Doorstroom monitoren BusinessInteraction Horizontaal verantwoorden Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekking door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. (BusinessFunction) Informatieverwerking BusinessObject Doorstroomrapportage Halfproducten worden gebruikt bij de berekening van [[eindproducten]], zoals horizontale-verantwoordingsindicatoren en doorstroomrapportages. (BusinessObject) Halfproducten ApplicationComponent Basisregistratie onderwijsvolgers Het datawarehouse heeft tot doel om basisgegevens uit verschillende sectorale registers te integreren, verrijken en consolideren. Hiermee ontstaat eenmalige gegevensopslag van beleidsgegevens die voor veel verschillende doeleinden hergebruikt kunnen worden. (ApplicationComponent) Datawarehouse sectorregisters ApplicationComponent Verantwoordingsport- aal AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 01-06-2021 23:13:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 01-06-2021 23:13:16 CEST
Meer informatie
ROSA
Uitwisseling van doorstroomgegevens naar het vervolgonderwijs. (Requirement) Doorstroommon- itor (DSM) BusinessObject Doorstroomrap- portage Het datawarehouse heeft tot doel om basisgegevens uit verschillende sectorale registers te integreren, verrijken en consolideren. Hiermee ontstaat eenmalige gegevensopslag van beleidsgegevens die voor veel verschillende doeleinden hergebruikt kunnen worden. (ApplicationComponent) Datawarehouse sectorregisters Een omgeving waarin onderwijsinstellingen zich horizontaal (d.w.z. richting hun omgeving) kunnen verantwoorden. (ApplicationComponent) Horizontale- verantwoording- somgeving Halfproducten worden gebruikt bij de berekening van [[eindproducten]], zoals horizontale-verantwoordingsindicatoren en doorstroomrapportages. (BusinessObject) Halfproducten BusinessInteraction Doorstroom monitoren ApplicationComponent XBRL Onderwijsportaa- l ApplicationComponent Verantwoording- sportaal BusinessInteraction Horizontaal verantwoorden ApplicationComponent Basisregistratie onderwijsvolger- s Datamart met (door)stroominformatie van onderwijsvolgers (ApplicationComponent) Datamart Stromen Toegankelijk maken van betrouwbare, relevante en éénduidige informatie over scholen, zodat: ouders en leerlingen beter geïnformeerd voor een school kunnen kiezen; ouders, leerlingen, medezeggenschapsraden en andere belanghebbenden een goed geïnformeerd gesprek over onderwijskwaliteit met de school kunnen voeren en scholen zelf informatie kunnen benutten om het onderwijs te verbeteren (ApplicationComponent) Vensters Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekking door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. (BusinessFunction) Informatieverw- erking Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin partijen binnen het onderwijsdomein voldoen aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 01-06-2021 23:13:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 01-06-2021 23:13:16 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Doorstroommonitor (DSM)
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-bbc63527-5485-4de8-8b92-37c47ec58a8c
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-bbc63527-5485-4de8-8b92-37c47ec58a8c
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Doorstroommonitor (DSM)