Inzage geven

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Voorziet in de mogelijkheid om de resultaten, de gemaakte afnames en openbare items in te zien

Betrokken partijenBetrokken gegevenssoortenBetrokken referentiecomponenten


Meer informatie
Examineren toetsen oefenen
Voorziet in de mogelijkheid om de resultaten, de gemaakte afnames en openbare items in te zien (BusinessProcess) Inzage geven Het bewijsstuk van een (eind)oordeel over het voltooien van een onderwijseenheid. (BusinessObject) Waardedocum- ent De administratieve verwerking van de voortgangsbepaling van een onderwijsvolger of groep onderwijsvolgers. Dit omvat het duurzaam vastleggen van behaalde resultaten, het controleren van een gegeven oordeel, het verantwoorden van de gevolgde procedure, het vaststellen dat resultaten correct en op de juiste manier tot stand zijn gekomen, en het verwerken vab beroep en bezwaar ten aanzien van vastgestelde resultaten. (BusinessProcess) Administratiev- e verwerking Tool waarmee oefeningen, toetsen, examens kunnen worden afgenomen en waarmee responses kunnen worden vastgelegd. Extra features: - beveiligd tegen stroomuitval - beveiligd netwerk - beveiligd tegen additionele software opstarten Dit bouwblok biedt de volgende diensten: Stellen van vragen Vastleggen van (gefixeerde) antwoorden Loggen van de handelingen van een kandidaat tijdens het examen Controleren en bewaken van de afname (dashboard) Verslaglegging van een examen (proces-verbaal) Het vastleggen van gegevens over de examenafname (welke kandidaat heeft wanneer, in welke locatie, voor welk vak, welke examenversie gedaan). DUO Informatie-architectuur examens (ApplicationComponent) Afspeelomgevi- ng digitaal leermateriaal AccessRelationship R AggregationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 10-03-2022 17:43:56 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 10-03-2022 17:43:56 CET


Komt voor in
Komt voor in andere modellen
Details Inzage geven
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-bd3469f2-f49b-4aee-a86a-8c6517807267
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-bd3469f2-f49b-4aee-a86a-8c6517807267
ArchiMate-model  : id-11900666-18b8-4fa0-a0ea-9545b2f0fa78
Label  : Inzage geven