Informatievoorziening

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessFunctions > Informatievoorziening
Overzicht
Type  : Ketenfunctie

KetenprocessenBetrokken partijenBetrokken referentiecomponenten


Meer informatie
ROSA
BusinessFunction Informatievoorz- iening Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekking door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. (BusinessFunction) Informatieverw- erking Identificatie is het kenbaar maken van de identiteit van een gebruiker (personen, organisaties of IT-voorzieningen) . De identiteit wordt gebruikt om de gebruiker toegang te geven tot informatie. (BusinessFunction) Identificatie en toegang Het maken van operationele afspraken over de informatieverwerking die voldoen aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in beleid en doelstellingen. Het hanteren van deze afspraken in concrete projecten op het gebied van informatieverwerking en -uitwisseling. (BusinessFunction) Informatiestand- aardisatie Het vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelendie voldoen aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in beleid en doelstellingen. Het hanteren van deze afspraken in concrete projecten. (BusinessFunction) Informatiebevei- liging en privacy AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 19-06-2021 19:41:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 19-06-2021 19:41:39 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Informatievoorziening
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-be832f06-011c-4d05-b1c3-367e045cd789
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-be832f06-011c-4d05-b1c3-367e045cd789
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Informatievoorziening