Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding
Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding

Het ontwerpgebied ''Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding'' omvat ontwerpkaders gericht op samenwerking tussen partijen in verschillende onderwijssectoren. (Grouping) Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding We streven ernaar dat gegevens binnen het onderwijsdomein steeds op één plaats worden geregistreerd en van daaruit op andere plaatsen worden hergebruikt. (Principle) Eenmalige registratie meervoudig gebruik De serviceprestaties van de keten in het verleden, heden en de toekomst zijn in beeld. (Principle) Serviceprestaties in beeld ROSA is onderdeel van een samenhangend stelsel van architecturen. (Principle) Samenhangend stelsel van architecturen Wanneer we digitaal gegevens uitwisselen, doen we dat volgens de afspraken uit de referentiearchitectuur. (Principle) Digitaal doen we het zo De metamodellen van de viewpoints van de referentiearchitecturen worden zo veel mogelijk op elkaar afgestemd. Wanneer er nog verschillen zijn worden deze in kaart gebracht. (Requirement) Metamodellen zijn onderling afgestemd Alle sector- en referentiearchitecturen binnen het onderwijs willen voor een volgende versie van hun referentiearchitecturen toewerken naar een geharmoniseerd begrippenkader waarin benamingen worden gelijkgetrokken wanneer dit niet de effectiviteit van de SRA's negatief beïnvloed. (Requirement) Hanteer zoveel mogelijk dezelfde begrippen en definities Generieke referentiecomponenten (die gebruikt worden in meer dan één sector) worden opgenomen in de ROSA. Andere architecturen kunnen daarnaar verwijzen. Voor generiek beschreven applicaties hanteren we de ROSA-term ‘referentiecomponenten’. (Requirement) Neem generieke referentiecomponenten uit de ROSA over Onderwijsarchitecturen volgen de lijn van de NORA op het gebied van architectuur-principes, -thema’s, -begrippen en architectuurelementen zoals referentiecomponenten en voorzieningen. Ook wordt er naar andere landelijke referentiearchitecturen zoals de GEMMA gekeken. (Requirement) Volg de lijn van de NORA en de andere landelijke referentiearchitecturen Elk relevant element is een modelelement in het (ArchiMate) architectuurmodel van een sector- of referentiearchitectuur binnen het onderwijs. (Requirement) Onderdelen van de architectuurbeschrijving zijn opgenomen als modelelement Requirement Maak gebruik van de Edustandaard- afspraken Gedurende het hele leven (pro)actief ontplooien van kwaliteiten op basis van eigen interesses en waarden voor een duurzame bijdrage aan de samenleving, eigen gezondheid en geluk (Driver) Leven lang ontwikkelen Bovensectorale samenwerking heeft betrekking op het bevorderen van de samenwerking tussen partijen in verschillende onderwijssectoren. (Driver) Bovensectorale samenwerking De overheid, de maatschappij en het onderwijs zelf vragen van scholen en andere ketenpartijen om gegevens te verzamelen, te registreren en ter beschikking te stellen. Deze gegevens worden gebruikt bij de begeleiding van de onderwijsdeelnemer, voor horizontale en verticale verantwoording, en voor beleid en interne organisatie. Als gegevens op verschillende plaatsen in de onderwijsketen worden bijgehouden, leidt dat tot onnodige administratieve lasten. (Driver) Terugdringen administratieve lasten InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 31-05-2024 01:41:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 31-05-2024 01:41:22 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
ArchiMate-view Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-c14c71a78d8541b79baafdafc866c57a
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding
Publiceren  : Ja
Elementen  : 
Relaties  :